Postdoctoraal onderzoeksmandaat

Wat?

Het postdoctoraal mandaat  is een persoonsgebonden mandaat van 2x3 jaar.

Het postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan. Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met VITO.

Aan het mandaat  zijn werkingsmiddelen gekoppeld (4.000 euro per jaar).

Het FWO is de werkgever en de Universiteit Gent is de onthaalinstelling.

Voorwaarden oproep 2015

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift (ten laatste op 1 juni van het jaar van de aanvraag)
 • Geen nationaliteitsvoorwaarde
 • De volle leeftijd van 36 jaar niet bereikt hebben op 1 oktober van het jaar van de aanvraag
 • Indien de volle leeftijd van 36 jaar wel bereikt is op 1 oktober: dan kan men zich kandidaat stellen voor een postdoctoraal mandaat tijdens de eerste zes jaar na het behalen van het doctoraat, gerekend vanaf de ingangsdatum van het mandaat (1 oktober) + jaar per zwangerschapsverlof/ouderschapsverlof
 • Je kan maximaal twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk

 

Overgangsmaatregel
Wie in de aanvraagronde 2015-2016 voor de eerste maal kandideert voor een postdoctoraal mandaat, maar geen mandaat krijgt toegewezen, kan uitzonderlijk in de aanvraagronde 2016-2017 voor een tweede maal kandideren, op basis van de criteria opgenomen in het “oude” artikel 4 (zie onderaan het FWO-reglement).

  Voorwaarden vanaf oproep 2016

  • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift (ten laatste op 1 juni van het jaar van de aanvraag)
  • Geen nationaliteitsvoorwaarde
  • Op 1 juni mag je jouw doctoraatsdiploma niet langer dan 3 jaar geleden behaald hebben (+ 1 jaar per zwangerschap/ouderschapsverlof (zie reglement voor meer details) (geldig vanaf aanvraagronde 2016)
  • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk
  • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren

  Indiening

  • Indiendatum: 1 februari (zowel voor het eerste mandaat als voor de verlenging, online via de FWO-website)
  • Kandidaten dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer zij een aanvraag kunnen opmaken
  • De online formulieren zijn beschikbaar vanaf eind oktober-begin november
  • De kandidaten dienen hun aanvraag in te dienen in het Engels
  • Je zoekt een hoofd van een onderzoekseenheid aan een Vlaamse universiteit
  • Je stelt 10 referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement)
  • Het hoofd van de onderzoekseenheid wordt na de indiening gevraagd om een aanbevelingsbrief te schrijven

  FAQ

  • Documenten in te dienen bij aanwerving en indiensttreding
  • Schorsen en verlengen mandaat
  • Persoonsgegevens wijzigen
  • Uitdiensttreding
  • Bezoldiging
  • Eindejaarstoelage en vakantiegeld
  • Afwezigheden (door ziekte of ongeval)
  • Woon-werkverkeer in België
  • Vakantie en verloven
  • Werkingstoelage voor FWO-Mandaathouders

  Zie http://www.fwo.be/nl/faq/postdoctorale-mandaten/

  Toekenning

  Bekendmaking derde week van juni (wordt bekend gemaakt op de website van het FWO).

  Het mandaat start op 1 oktober van het jaar van de toekenning.

  Meer informatie

  Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO.

  Begin december, voorafgaand aan de deadline, organiseert de afdeling Onderzoekscoördinatie een informatiesessie. Deze sessie wordt steeds aangekondigd in de elektronische nieuwsbrief Berichten over Onderzoek.

  Contact

  UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie