SBO - Strategisch BasisOnderzoek

Wat?

De nadruk van strategisch basisonderzoek ligt op risicovol, inventief en vernieuwend onderzoek, waarbij het strategisch belang en de omvang van de lange termijn valorisatieperspectieven in Vlaanderen duidelijk aanwezig zijn.

Het SBO-programma heeft 2 finaliteitsdelen:

 • Economische finaliteit: Het einddoel is economische valorisatie en de resultaten worden overgedragen aan bedrijven.
 • Maatschappelijke finaliteit: Het einddoel is maatschappelijk gebruik en de resultaten worden overgedragen aan maatschappelijke gebruikers (overheidsdepartementen, social profit sector, e.d.).

Het steunpercentage is 100%.

De looptijd is 4 jaar, niet verlengbaar. Een kortere looptijd is mogelijk, met een minimum van 2 jaar.

Per onderzoekspartner kan max. 500.000 euro per jaar gevraagd worden. De grootteorde van het totale projectbudget ligt rond 2 miljoen euro.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige oproep

 • Evaluatie in 2 stappen:
  1. Thematische SBO-expertpanels, door de aanvragers aan te duiden tijdens vooraanmelding
  2. Overkoepelende commissie per finaliteit

Voorwaarden

 • Minstens één Vlaams onderzoekscentrum (hogeschool, universiteit, SOC's…)
 • Niet-Vlaams onderzoekscentrum: enkel mogelijk indien noodzakelijk
 • Aantoonbare interactie met de gebruikersgroep (zowel voor, tijdens als na het project)

Economische finaliteit:

 • De gebruikersgroep bestaat uit bedrijven
 • Indien valorisatieoverdracht naar bestaande bedrijven: een begeleidingscommissie, waarvan de engagementen voor financiële bijdrage reeds bij indienen in orde moeten zijn

Maatschappelijke finaliteit:

 • De gebruikersgroep bestaat uit maatschappelijke actoren, zonder financiële bijdrage
 • Een deel van het budget kan gebruikt worden voor de inzet van personen met een primaire valorisatietaak voor het valorisatietraject van de onderzoeksresultaten

Indiening

 • Vooraanmelding: 27 april 2018, met minstens volgende gegevens: leden van het consortium, concrete samenvatting van de wetenschappelijke en valorisatie doelstellingen en te wraken experten.
 • Volledige projectaanvraag: 18 mei 2018 (17u).

Digitaal: via e-loket van FWO

De taal van indiening is Engels.

De evaluatie gebeurt tweeledig:

 • Op basis van de wetenschappelijke kwaliteit
 • Op basis van het valorisatiepotentieel, de voorgestelde valorisatiestrategie en de utilisatieperspectieven

Er wordt beroep gedaan op minstens drie internationale experten voor een schriftelijke evaluatie. Nadien hebben de aanvragers de kans een schriftelijke respons te formuleren, die als addendum bij de aanvraag wordt gevoegd.

De verschillende beoordelingsroosters zijn beschikbaar op de website van het FWO.

Indienen met UGent?

Promotoren aan de Universiteit Gent van SBO-projecten kunnen via de afdeling Onderzoekscoördinatie en de afdeling TechTransfer van de Universiteit Gent specifieke ondersteuning krijgen bij het voorbereiden, opstellen en opvolgen van een SBO-project:

   Budget

   • Indien uw budget reeds is opgemaakt: Bezorg ons de ingevulde SBO-budgettabel (te downloaden vanuit e-loket).
   • Indien uw budget nog niet is opgemaakt: Bezorg ons de personeelsbezetting. Op basis hiervan maken wij een budgetvoorstel op.

   Toekenning

   De goedgekeurde projecten worden bekendgemaakt in december 2018 via de website van FWO. Goedgekeurde projecten starten op 1 januari 2019.

   Jaarlijks worden ongeveer 15-20 projecten goedgekeurd.

   Meer informatie

     Contact

     UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie