Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO)

Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is bedoeld voor de voorbereiding, de uitvoering en de bijsturing van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk. Sinds 1994 publiceert het departement Onderwijs jaarlijks een oproep in het kader van dit programma. Elk jaar legt de Vlaamse minister van Onderwijs de prioritaire onderzoeksthema's vast. Enerzijds worden de onderzoeksthema's ingebed in het onderwijsbeleid op lange, middellange en korte termijn. Anderzijds wordt de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten naar het beleid gestimuleerd.

De oproep wordt doorgaans in het voorjaar gepubliceerd op de website van het departement Onderwijs. U vindt op deze website eveneens meer informatie over de lopende projecten.