Toegepaste Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu (TWOL)

De oproep Toegepaste Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu (TWOL) wordt jaarlijks gelanceerd door de administratie Milieu-, Natuur-, Land en Waterbeheer (AMINAL) in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Instituut voor Natuur- en Bodemonderzoek (INBO).

De onderzoeksprojecten worden afhankelijk van de aard van het onderzoek, ingedeeld in 2 mogelijke categorieën:

  • Operationeel onderzoek
  • Strategisch onderzoek

Deze worden verder onderverdeeld in respectievelijk 'instrumenteel', 'stand van zaken' en 'oorzakelijk verband' enerzijds en 'beleidsverkennend', 'beleidsformulerend' en 'beleidsevaluerend' anderzijds.

De oproepen zelf worden door elke betrokken administratie apart gelanceerd (meestal in het Bulletin der Aanbestedingen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_bul/bul.pl). Dit Bulletin wordt wekelijks nagekeken door de afdeling Onderzoekscoördinatie. Indien er een oproep is verschenen m.b.t. het TWOL-programma worden de mogelijks geïnteresseerde onderzoekers onmiddellijk op de hoogte gebracht.

De afdeling Onderzoekscoördinatie stelt voor dat alle geïnteresseerde onderzoekers laten weten naar welke thema's de interesse uitgaat (met vermelding van OL-nummer samen met een woordje uitleg en met aanduiding van een contactpersoon). U kunt deze informatie mailen naar .