Onderzoeksfinanciering voor uitwisseling tussen Frankrijk en Vlaanderen (Tournesol, CNRS en INSERM)

Tournesol

Tournesol is een wetenschappelijk onderzoeksprogramma tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Ambassade van Frankrijk te Brussel waarin een totaal van 8 beursmaanden worden toegekend aan jonge onderzoekers van geselecteerde wetenschappelijke projecten. Tournesol dient jaarlijks aangevraagd te worden met mogelijkheid tot verlenging. Voor de goedgekeurde projecten biedt de Franse Ambassade te Brussel aan vijf jonge vorsers één beursmaand en dit bovenop de aangevraagde zendingen die ten laste vallen van het departement Onderwijs. De Franse Ambassade staat in voor de verblijfskosten.

Institut National de la Recherche Médicale et de la Santé (INSERM)

Met het Institut National de la Recherche Médicale et de la santé (INSERM) heeft het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een afzonderlijk samenwerkingsprogramma. De projecten moeten noodzakelijker wijze betrekking hebben op het onderzoeksdomein van INSERM. De aanvragen kunnen om de twee jaar worden ingediend. De projecten worden goedgekeurd voor een periode van twee jaar met een mogelijkheid tot verlening.

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Met het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) heeft het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een gelijkaardig samenwerkingsprogramma. In uitvoering van deze overeenkomst wordt door beide partijen een aantal onderzoeksverblijven en reizen aangeboden, het betreft projecten die noodzakelijker wijze moeten bestaan tussen de Vlaamse instellingen en onderzoekscentra van, of verbonden aan het CNRS. De aanvragen kunnen op de twee jaar worden ingediend.

De projecten worden goedgekeurd voor twee jaar, mogelijkheid tot verlenging. Voor elk goedgekeurd project zijn een aantal korte verblijven (7 dagen) en/of een aantal lange verblijven (1 tot 3 maand) voorzien. De financiële bepalingen zijn als volgt: een forfaitaire verblijfsvergoeding van 310,00 euro per week of 62,00 euro per dag en de internationale reiskosten.

De aanvragen dienen zowel in Vlaanderen en Frankrijk te worden ingediend. De indiendatum in Frankrijk is niet dezelfde als in Vlaanderen (mei voor een eerste aanvraag, september voor een verlenging). De oproepen zijn doorgaans beschikbaar vanaf maart.

 

Geïnteresseerde onderzoekers kunnen hun coördinaten opgeven bij de afdeling Onderzoekscoördinatie, t.a.v. Lieve Huys (lieve.huys@ugent.be). Van zodra de oproep beschikbaar is zal die onmiddellijk worden bezorgd.