Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering (VIONA)

VIONA bevordert sinds 1994 het strategisch arbeidsmarktonderzoek. Dit onderzoeksnetwerk is een initiatief van de regering en de sociale partners. De administratie Werkgelegenheid ondersteunt en coördineert de drie pijlers van het programma:

  • de Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek staat in voor de inhoudelijke sturing en lanceert jaarlijks een onderzoeksoproep;
  • het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV) legt zich toe op de monitoring van evoluties en de arbeidsmarkt en verzorgt de jaarreeks 'De arbeidsmarkt in Vlaanderen' met wetenschappelijke duiding bij beleidsvraagstukken en trends op de arbeidsmarkt;
  • de Interuniversitaire Adviesraad volgt vanuit een wetenschappelijk oogpunt de activiteiten van VIONA.