Baekeland-mandaten

Timing

Twee deadlines per jaar: eenmaal in maart, eenmaal in september.

Volgende deadline: maandag 3 september 2018 (12u).

Wat?

Baekeland-mandaten bieden onderzoekers de kans een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met een bedrijf en met een duidelijke economische finaliteit. Internationale mobiliteit wordt aangemoedigd, zowel inkomend als uitgaand.

Het betrokken bedrijf staat in voor de strategische oriëntatie van het project en eveneens voor de cofinanciering. De universiteit staat in voor de begeleiding naar een doctoraat.

De looptijd is 4 jaar. De mogelijkheid bestaat om deeltijds (min. 50%) te werken. De looptijd wordt dan aangepast om aan 4 volle werkjaren te komen.

Je kan zowel in het bedrijf als aan de universiteit tewerkgesteld worden. Ook je werkzaamheden kunnen aan beide instellingen uitgevoerd worden.

Opgelet: Aangezien er samengewerkt wordt met een bedrijf is het niet mogelijk om als doctoraatsbursaal tewerkgesteld te worden. De mandaathouder zal steeds in het werknemersstatuut (als wetenschappelijk medewerker) aangeworven worden!


Voorwaarden

 • Minstens 1 Vlaams bedrijf (of bedrijf met exploitatiezetel in het Vlaamse gewest)
 • 1 Vlaamse universiteit of andere kennisinstelling
 • Geen nationaliteitsvereiste
 • Geen diplomavereisten
 • Geen graadvereisten
 • Kandidaat mag nog niet gedoctoreerd zijn
 • Niet tegelijk een Doctoraatsbeurs Strategisch Basisonderzoek (FWO) aanvragen

Hoe indienen?

Indienen kan in het Engels of in het Nederlands. De rest van de procedure verloopt in de taal van indiening.

Wordt u werknemer van het bedrijf, dan maakt het bedrijf het budget op.
Wordt u werknemer van UGent, dan doet UGent dat voor u.

De rest van de procedure is hetzelfde.

Procedure:

 1. Neem contact op met het bedrijf of UGent voor de opmaak van het budget. Als u werknemer wordt van UGent moeten we alleen weten of u pas afgestudeerd bent of hoeveel jaar werkervaring u heeft.
 2. Naast het budget heeft u ook een intentieverklaring nodig. 
  Mail volgende gegevens door naar :
 • Titel project
 • Naam kandidaat
 • Promotor UGent + vakgroep + faculteit
 • Naam bedrijf + adres
 • Naam + functie rechtsgeldig vertegenwoordiger bedrijf
 • Naam + functie industrieel promotor
 • Eventueel andere betrokken instellingen/partners
 • Wordt de kandidaat werknemer van UGent of van het bedrijf?
 • Laat de intentieverklaring ondertekenen door:
  • Rector UGent
  • Kandidaat mandaathouder
  • Promotor UGent
  • Rechtsgeldig vertegenwoordiger bedrijf
 • Bezorg de ondertekende intentieverklaring en budget als bijlage bij de aanvraag aan (max. 15 MB).
 • Ten laatste 6 weken na indiening moet een ondertekende samenwerkingsovereenkomst of afsprakennota tussen UGent en het bedrijf aan het VLAIO bezorgd worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de afdeling TechTransfer (Karen.Cure@UGent.be).
 • Evaluatie. Er vindt een mondelinge toelichting plaats in de loop van mei of november. Na het indienen van een schriftelijk projectvoorstel zal de kandidaat zijn project én de economische mogelijkheden van het resultaat van dit onderzoek moeten toelichten voor een jury van experten.
 • Toekenning

  Indienen in maart, toekenning in juli. Indienen in september, toekenning in december.

  Starten gebeurt steeds op de eerste dag van de maand, ten vroegste de maand na indiening, ten laatste 6 maanden na toekenning.

  Indien er gestart wordt vóór de officiële toekenning, dan gebeurt dit volledig op risico van het bedrijf.

  Meer informatie

   Contact

   Afdeling Onderzoekscoördinatie