TETRA

Timing

Jaarlijkse oproep, met deadline in januari of februari.

Wat?

TETRA-projecten zijn kortlopende projecten voor praktijkgericht onderzoek. Het programma stimuleert projecten die naast een economische ook een maatschappelijke meerwaarde hebben.

De doelgroep voor de projectresultaten zijn Vlaamse ondernemingen en/of social profit organisaties. TETRA-projecten hebben tot doel om bestaande kennis over te dragen naar concrete, nuttige informatie zodat de doelgroep sneller en efficiënter kan innoveren. De projectresultaten zijn op korte termijn na afloop van het project bruikbaar voor hen.

De projecten sluiten ook aan bij de onderwijsopdracht. Het project past bij één van de opleidingen en er is een meerwaarde voor de studenten die afstuderen in deze opleidingen. Via TETRA-projecten kunnen opleidingen beter afgestemd worden op de noden van de praktijk.

Een TETRA-project kan pas ingediend worden als er een aantoonbare behoefte is bij ondernemingen en/of social profit organisaties in Vlaanderen. Zij bevestigen dit als actief lid van een gebruikersgroep en staan via een financiële bijdrage in voor de cofinanciering van 7,5% van de projectkosten.

De looptijd is 2 jaar. In het kader van een internationale samenwerking via een CORNET-project kan de looptijd 3 jaar zijn.

Voorwaarden

 • Hoofdaanvragers: Vlaamse hogescholen of geïntegreerde opleidingen in de universiteiten
 • Medeaanvragers: Universiteiten, strategische onderzoekscentra, ILVO, collectieve centra
 • Niet-Vlaamse partners zijn mogelijk, mits hun meerwaarde in het project kan aangetoond worden
 • Minstens 2/3 van de projectbegroting moet bij de Vlaamse hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten zitten
 • Projectbegroting: Min. 100.000 EUR - max. 480.000 EUR
 • Onderaannemingen zijn toegelaten, tot max. 10% van de projectbegroting

Hoe indienen?

De taal van indienen is het Nederlands.

Procedure:

 1. Neem contact op met de afdeling Onderzoekscoördinatie () voor de opmaak van uw budget. Geef de voorziene personeelsbezetting door en eventueel hoeveel werkingsmiddelen u voorziet.
  Geef, indien van toepassing, ook onderaannemingen door. Hou hierbij rekening met de regelgeving rond openbare aanbesteding.
 2. Naast het budget heeft u ook een intentieverklaring nodig. 
  Mail volgende gegevens door naar :
 • Titel project
 • Hoofdaanvrager + instelling
 • Promotor UGent + vakgroep + faculteit
 • Eventuele co-promotoren UGent + vakgroep + faculteit
 • Eventueel andere betrokken instellingen/ partners
 • Laat de intentieverklaring ondertekenen door:
  • Rector UGent
  • Promotor UGent
 • Bezorg de ondertekende intentieverklaring, het budget en de andere bijlagen samen met de aanvraag aan (max. 10 MB).
 • Evaluatie. Er vindt een interactie met een VLAIO-adviseur plaats. Nadien worden de aanvragen door externe deskundigen geëvalueerd op impact van het project (a.h.v. 7 criteria) en kwaliteit van de projectuitvoering (a.h.v. 2 criteria).
  1. Toekenning

   De toekenningen worden bekendgemaakt in juli 2017.

   Indien er meerdere partijen in het consortium zitten, wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Neem hiervoor contact op met de afdeling TechTransfer (Karen.Cure@UGent.be).

   Meer informatie

    Afdeling Onderzoekscoördinatie