Utopia: een proeftuin met kunst en wetenschap voor kinderen

Tijdens de zomermaanden van 2018 toeren kunstenaars en wetenschappers door de Gentse straten met een mobiel atelier boordevol artistiek en wetenschappelijk materiaal. De missie is duidelijk: de jongste bewoners van de Gentse buurten laten proeven van ‘het schone’ van kunst en wetenschap en hen goesting doen krijgen in méér.

Zin om hieraan mee te werken? We zijn op zoek naar kunstenaars en wetenschappers. Lees de oproep.

 

Utopia
Utopia
Elke onderzoeker - die zowel kunstenaar als wetenschapper kan zijn - heeft specifieke manieren van kijken naar de wereld, van zoeken en van onderzoeken ontwikkeld. Tijdens Utopia willen we samen met de kinderen die verschillende onderzoeksmethoden- en technieken verkennen. In het mobiel atelier zijn meer dan 15 kant- en klare experimenten voorzien, maar er blijft meer dan voldoende ruimte om vooral zélf te ontdekken. We nodigen nl. telkens een wetenschapper en een kunstenaar uit om samen met de kinderen aan de slag te gaan.

 

  • Enkele sfeerbeelden van een vorige editie.
  • Lees het artikel over Uopia dat in 2016 verscheen in Durf Denken, het UGent magazine.

Waar kan je ons vinden deze zomer?

Vanaf juni 2018 kun je hier de planning vinden. We werken samen met buurtorganisatie vzw Jong. Het mobiel atelier bezoekt hun speel- en buurtwerkingspleinen in Gent tijdens de maanden juli en augustus, zowel op week- als op weekenddagen.

  • Het mobiel atelier kan je bezoeken van 14 uur tot 17 uur.
  • Je hoeft niet in te schrijven en deelnemen is helemaal gratis!

Kunstenaars die deelnamen aan eerdere edities

Kunst en wetenschap?

Onderzoekers en kunstenaars zijn eigenlijk niet zo verschillend van elkaar. Beide figuren tasten de grenzen af van wat binnen hun mogelijkheden ligt. Ze plaatsen mens, dier en natuur voorop en staan stil bij de zaken die er écht toe doen. Het stimuleren van de dialoog tussen wetenschappelijke en creatieve talenten is daardoor alleen al bijzonder waardevol. Samen kunnen ze zinvolle antwoorden formuleren op problemen waarmee ze zich vandaag geconfronteerd weten.

Kinderen tasten diezelfde grenzen af, delen die fascinatie voor exploratie van de wereld. Ze gaan op zoek naar hoe de dingen in mekaar zitten. Ze hebben diezelfde open blik die uitdaagt om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken. Alle kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om mens, dier en natuur te verkennen en hun creativiteit de vrije loop te laten. Kinderen verdienen een ruimte waar ze vragen kunnen stellen, waar ze samen met anderen - jong en oud - op zoek kunnen gaan naar antwoorden. Een kleine glimp in de wereld van kunsten en wetenschappen kan hen ‘goesting’ doen krijgen in meer.

‘Utopia, een proeftuin met kunst en wetenschap voor kinderen’ wil deze inkijk bieden aan de jongste bewoners  van de Gentse volksbuurten. Utopia verwijst naar de ideale wereld van Thomas More, een ideale maatschappij waar wij allen naar streven. Em. prof. Burvenich is de promotor van Utopia. Hieronder vertelt hij zelf waarom hij zo graag zijn schouders zet onder dit project.

Ik ben een geluksvogel! Moeder, tantes, nonkels, neven en nichten,
Prof. em. Burvenich - Promotor van Utopia
Prof. em. Burvenich - Promotor van Utopia
grootouders, vrienden, buren wisten me van jongs af aan dagelijks te enthousiasmeren voor ‘het schone’ in de kunst en de wetenschappen. Alle kinderen zouden diezelfde ervaring moeten meekrijgen; de kans om te proeven. Door hen in contact te brengen met gepassioneerde wetenschappers en eigenzinnige kunstenaars kunnen we dat samen verwezenlijken. De realisatie van een proeftuin voor kinderen om te genieten van de schoonheid die de wereld hen te bieden heeft, zal ongetwijfeld bijdragen tot hun creatieve ontwikkeling en interesse voor kunst en wetenschap!

 

Contact

Céline Van Rijckeghem
Medewerker cel Wetenschapscommunicatie
Sint-Pietersnieuwstraat 25 - 9000 Gent
09 264 82 59