Afgerond onderzoek

Masterproef 2011-2012

 • Noens, Sanne. Kwalitatieve inhoudsanalyse en bezoekersprofiel van allesoverseks.be
  Masterproef Gezondheidsvoorlichting- en bevordering - Universiteit Gent, september 2012.
  Op vraag van Sensoa.
  Download hier de scriptie

Masterproeven 2007-2008

 • Baeyens, Mieke. Gezondheidseconomisch vooronderzoek ter evaluatie van de experimentele maatregel tot verhoogde terugbetaling van anticonceptiva bij jongeren
  Masterproef Verpleegkunde en vroedkunde - Universiteit Gent, juni 2008.
  Op vraag van Sensoa.
  Download hier de scriptie
 • Cools, Geertrui. Oproep aan een veilige thuishaven. Actiemiddelen tegen minderjarige slachtofferschap van intra-familiaal geweld
  Masterproef Criminologische wetenschappen - Universiteit Gent, juni 2008.
  Op vraag van BZN Atlas.
  Download hier de scriptie
 • Turrekens, Els. Beeldvorming van senioren in de reclame. Inhoudsanalyse van de advertenties in Vlaamse magazines
  Masterproef Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent, juni 2008.
  Op vraag van Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg.
  Download hier de scriptie
 • Andries, Karolien. Tiener en moeder: een bewuste keuze? Een belevingsonderzoek bij jonge meisjes in Vlaanderen naar de beweegredenen om moeder te worden
  Masterproef Pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek - Universiteit Gent, juni 2008.
  Op vraag van Sensoa.
  Download hier de scriptie
 • Gervoyse, Sofie. Leren = kinderspel: onderzoek naar kwaliteitsindicatoren van informatief spel bij kleuters
  Masterproef Pedagogische wetenschappen, optie pedagogiek en onderwijskunde - Universiteit Gent, juni 2008.
  Op vraag van Centrum voor Informatieve Spelen.
  Download hier de scriptie

 • Bracke, Claire. De plaats van literatuur in De Standaard en De Morgen
  Masterproef Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent, juni 2008.
  Op vraag van Stichting Lezen.
  Download hier de scriptie
 • de Grave, Veerle. Wat verstaan ouders en jongeren van Congolese origine in Antwerpen onder opvoeding?
  Licentiaatsverhandeling Vergelijkende Cultuurwetenschappen - Universiteit Gent, september 2008.
  Op vraag van Minderhedenforum.
  Download hier de scriptie

Scripties 2006-2007

 • De Doncker, Lien. Personen met een handicap op de Vlaamse televisie: een doorlichting van het beleid achter de schermen
  Licentieverhandeling Pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek - Universiteit Gent, juni 2007.
  Op vraag van vzw GRIP.
  Download hier de scriptie