Onderzoekers

Wetenschapswinkel?

De Wetenschapswinkel Gent is een dienst aan de Universiteit Gent die op vraag van de non-profit sector wetenschappelijke antwoorden zoekt op maatschappelijke vragen via:

  • Onderzoek - Voor vragen die kleinschalig of verkennend onderzoek vereisen, worden (thesis)studenten ingezet, begeleid door een ervaren onderzoeker. Een medewerker van de Wetenschapswinkel volgt het onderzoeksproces mee op en bemiddelt tussen de verschillende partijen.
  • Advies - Sommige vragen zijn snel en bondig te beantwoorden. De Wetenschapswinkel neemt hiervoor contact op met deskundigen van de universiteit en zorgt dat het advies bij de opdrachtgever terecht komt.
  • Doorverwijzing - Sommige vragen kunnen niet opgenomen worden door de Wetenschapswinkel, bijvoorbeeld omdat zij studenten-onderzoek overstijgen. De opdrachtgever wordt dan in contact gebracht met andere diensten of onderzoeksgroepen binnen de universiteit of met externen.

Rol onderzoekers

Wanneer de Wetenschapswinkel een aanvraag van een non-profit organisatie ontvangt en de adviesraad acht de vraag geschikt voor behandeling, dan gaat de Wetenschapswinkel op zoek naar experts (professoren of wetenschappelijk medewerkers) die bereid zijn de non-profit organisatie te helpen met de vraag of het probleem.

De Wetenschapswinkel zoekt:

  • Promotoren voor studenten-onderzoek, indien kleinschalig verkennend onderzoek vereist is
  • Onderzoeksbegeleiders voor non-profit organisaties, indien de organisatie zelf het onderzoek kan uitvoeren
  • Adviseurs voor non-profit organisaties, indien een adviserend gesprek voldoende is en geen onderzoek vereist is

De Wetenschapswinkel biedt:

  • Extra steun aan de experts tijdens het hele onderzoeksproces via bemiddeling tussen de verschillende partijen, organisatie van bijeenkomsten, opmaak verslagen, opvolging afspraken en timing... De taak van de experts bestaat erin toe te zien op de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek.