Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel UGent is een loket waar non-profitorganisaties terecht kunnen voor gratis/goedkoop maatschappelijk (studenten)onderzoek en advies

De wetenschapswinkel Gent maakt deel uit van het Vlaams netwerk van wetenschapswinkels dat in het voorjaar van 2006 werd opgericht aan alle Vlaamse universiteiten. Het netwerk wordt gecoördineerd vanuit een centrale unit in Brussel, de Wetenschapswinkel.be.

Via de databank kunnen non-profit organisaties onderzoeksvragen indienen die het onderwerp kunnen vormen voor een scriptie of stage van studenten. De wetenschapswinkel beheert de vragen en tracht alle partijen samen te brengen om het onderzoek uit te voeren.

De wetenschapswinkel Gent beperkt zich momenteel tot vragen over duurzame ontwikkeling in zijn ruimste vorm. Vragen die niet binnen dit thema vallen zijn wel nog steeds welkom, maar kunnen enkel worden aangeboden in Brussel of Antwerpen.

Openstaande onderwerpen

Zoek je favoriet onderzoek in de lijst met openstaande onderwerpen.

Voor de meest up-to-date versie stuur je best een mailtje naar duurzaam@ugent.be.

Doelgroepen

Meer info

Contact

Wetenschapswinkel Gent
Het Pand
Onderbergen 1
9000 Gent
tel: ++ 32 (0)9 264 82 54
fax: ++ 32 (0)9 264 83 92
Wetenschapswinkel@UGent.be

De wetenschapswinkels zijn een actie die wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie. Dit actieplan is een initiatief van de Vlaamse Regering.