Onderzoek aan de UGent

Het onderzoek aan de UGent kan enkel als motor van vooruitgang werken indien het van hoge kwaliteit is en indien het een impact heeft op wetenschappelijk en/of maatschappelijk vlak. Het kwaliteitsstreven, de impact van het onderzoek en de algemene onderzoeksomgeving worden bepaald door een aantal waarden die mee vorm geven aan dit beleidsplan, aan het werk van elke onderzoeker en aan de ondersteunende diensten in de UGent: academische vrijheid, ambitie, betrokkenheid, integriteit, openheid. (uit: Beleidsplan Onderzoek 2017-2021)
  • Research directory: ontdek welke onderzoekers en onderzoeksgroepen actief zijn aan de UGent.
  • Onderzoek in cijfers: een beknopt overzicht van de voornaamste feiten en cijfers over onderzoek aan de UGent.
  • Internationale netwerken: UGent maakt deel uit van verschillende, internationale institutionele partnerschappen en netwerken