COVID-19-gerelateerd onderzoek

Noot: dit overzicht is niet exhaustief. Hebben we een verwijzing naar jouw onderzoek gemist? Laat gerust iets weten via !

Lopend onderzoek en initiatieven

Gefinancierd door specifieke oproep Bijzonder Onderzoeksfonds en FWO:

Bevragingen en rapporten

Initiatieven ter ondersteuning van gezondheidswerkers e.a.

Bijdragen vanuit wetenschappelijke expertise

Andere initiatieven

Oproepen

Onderzoek aan andere onderzoeksinstellingen