Research directory

Expertise van UGent-onderzoekers

In afwachting van de ontwikkeling van een universiteitsbreed onderzoeksinformatiesysteem (GISMO-project) zijn er verschillende manieren om te achterhalen welke wetenschappelijke expertise een bepaalde UGent-onderzoeker bezit:

Onderzoeksplatform Letteren en Wijsbegeerte

http://research.flw.ugent.be/

Expertisedatabank Gents Afrika Platform

Voor een overzicht van UGent-expertise inzake Afrika en lopende projecten met Afrikaanse partners: http://www.africaplatform.ugent.be

Scripties en doctoraten

Expertisecentra en dienstverlening

UGent biedt verschillende diensten op basis van ontwikkelde expertise en instrumenten: analyses, metingen, testen en certificering, preklinische en klinische diensten, toegang tot en deponeren van microbiologisch en genetisch materiaal.

Onderzoeksgroepen aan UGent

Per faculteit

Samenwerkingsverbanden met eigen benaming

Een samenwerkingsverband met eigen benaming is een specifieke entiteit binnen de Universiteit Gent om de zichtbaarheid van activiteiten op het vlak van onderzoek, onderwijs en/of dienstverlening met betrekking tot een duidelijk omschreven onderwerp te verhogen.

Overzicht van bestaande samenwerkingsverbanden

Strategische onderzoeksplatformen & Expertisecentra (gefinancierd door BOF of IOF)

Interdisciplinaire consortia met maatschappelijke impact (IDC's)

Industrial Liaison Network (netwerk van IOF-consortia)

De UGent heeft een aantal business development centers gecreëerd op basis van complementaire onderzoeksgroepen op vlak van toepassings- en/of expertisegebieden.

Expertisecentra

Interuniversitaire onderzoekscentra

Universiteit Gent is een actieve onderzoekspartner van:

Collecties en musea

Onderzoeksdatabanken

  • FRIS-portaal: Flanders Research Information Space - informatie over onderzoek in Vlaanderen (onderzoeksprojecten, publicaties, organisaties en onderzoekers).
  • INVENT is de inventaris opgemaakt door de Federale Overheid van alle onderzoekspotentieel aan zowel Vlaamse als Waalse onderzoeksinstellingen.
  • ESFRI: overzicht van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren (pagina in het Engels)

Gerelateerde inhoud