Research directory

Expertise van UGent-onderzoekers

Er zijn verschillende manieren om te achterhalen welke wetenschappelijke expertise een bepaalde UGent-onderzoeker bezit:

Onderzoeksplatform Letteren en Wijsbegeerte

http://research.flw.ugent.be/

Expertisedatabank Gents Afrika Platform

Voor een overzicht van UGent-expertise inzake Afrika en lopende projecten met Afrikaanse partners: http://www.gap.ugent.be/nl/expertise

Scripties en doctoraten

Onderzoeksgroepen aan UGent

Per faculteit

Samenwerkingsverbanden met eigen benaming

Een samenwerkingsverband met eigen benaming is een specifieke entiteit binnen de Universiteit Gent om de zichtbaarheid van activiteiten op het vlak van onderzoek, onderwijs en/of dienstverlening met betrekking tot een duidelijk omschreven onderwerp te verhogen.

Overzicht van bestaande samenwerkingsverbanden

Multidisciplinaire Onderzoeksplatformen & Expertisecentra

MRP's

Als essentieel onderdeel van het strategisch speerpuntenbeleid voor onderzoek aan de UGent werden 5 multidisciplinaire onderzoeksplatformen of MRP's opgericht gedurende 5 jaar (2010-2015).

  • Biotechnologie voor een duurzame economie (Ghent Bio-economy)
  • Bio-informatica (From nucleotides to networks)
  • Nano- en biofotonica (Center for Nano- and Biophotonics)
  • Neurowetenschappen (Institute for Neurosciences)
  • Inflammatie en immuniteit (Group-ID)

Onderzoeksconsortia Sociale, humane en gedragswetenschappen

Industrial Liaison Network (netwerk van IOF-consortia)

De UGent heeft een aantal business development centers gecreëerd op basis van complementaire onderzoeksgroepen op vlak van toepassings- en/of expertisegebieden.

Expertisecentra

Deze expertisecentra werden door de Onderzoeksraad geselecteerd voor BOF-financiering.

Interuniversitaire onderzoekscentra

Universiteit Gent is een actieve onderzoekspartner van:

Collecties en musea

Onderzoeksdatabanken

  • FRIS-portaal: deel van Flanders Research Information Space - Heldere en eenvoudige informatie over onderzoek in Vlaanderen door gebruik te maken van de verschillende zoekopties (onderzoeksprojecten, organisaties of onderzoekers).
  • INVENT is de inventaris opgemaakt door de Federale Overheid van alle onderzoekspotentieel aan zowel Vlaamse als Waalse onderzoeksinstellingen.
  • ESFRI: overzicht van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren (pagina in het Engels)

Gerelateerde inhoud