Onderzoeksconsortia humane, sociale en gedragswetenschappen (SSH)

In het kader van het alfaflankeringsbeleid werden vijf onderzoeksconsortia georganiseerd waarbinnen onderzoekscoördinatoren werden aangesteld. In 2018 werden vier hiervan verlengd (zie hieronder).

Doelstelling: samenwerking op microniveau wordt aangemoedigd met het oog op het binnenhalen van grote onderzoeksfinanciering, het professioneel management van onderzoeksconsortia en een sterkere maatschappelijke en economische valorisatie van het onderzoek.

Crime, criminology and criminal policy

Clinical psychology - PSYNC

Henri Pirenne Institute for Medieval Studies

Website

Logo Pirenne Institute

Ghent Centre for Global Studies

Website

Logo Global Studies