Research directory

Onderzoekers en expertise

Er zijn verschillende mogelijkheden om een geschikte wetenschappelijke expert te vinden aan de UGent:

  • De Research Explorer bevat voor elke onderzoeker een profielpagina met zowel trefwoorden ter illustratie van diens expertise als verwijzingen naar diens projecten, publicaties en andere activiteiten
  • Zoekactie op trefwoord via Academische Bibliografie
  • Voor journalisten: neem contact op met de Persdienst

Onderzoeksplatform Letteren en Wijsbegeerte

http://research.flw.ugent.be/

Expertisedatabank Gents Afrika Platform

Voor een overzicht van UGent-expertise inzake Afrika en lopende projecten met Afrikaanse partners: http://www.africaplatform.ugent.be

Scripties en doctoraten

Expertisecentra en dienstverlening

UGent biedt verschillende diensten op basis van ontwikkelde expertise en instrumenten: analyses, metingen, testen en certificering, preklinische en klinische diensten, toegang tot en deponeren van microbiologisch en genetisch materiaal.

Onderzoeksgroepen aan UGent

Behalve een 90-tal vakgroepen kent de UGent ook vele onderzoeksgroepen of 'samenwerkingsverbanden voor onderzoek (SVO's)'.

Raadpleeg de Research Explorer voor een overzicht.

Strategische onderzoeksplatformen & Expertisecentra (gefinancierd door BOF of IOF)

Interdisciplinaire consortia met maatschappelijke impact (IDC's)

Industrial Liaison Network (netwerk van IOF-consortia)

De UGent heeft een aantal business development centers gecreëerd op basis van complementaire onderzoeksgroepen op vlak van toepassings- en/of expertisegebieden.

Expertisecentra

Interuniversitaire onderzoekscentra

Universiteit Gent is een actieve onderzoekspartner van:

Track record specifieke project- en financieringstypes

Collecties en musea

Onderzoeksdatabanken

  • FRIS-portaal: Flanders Research Information Space - informatie over onderzoek in Vlaanderen (onderzoeksprojecten, publicaties, organisaties en onderzoekers).
  • INVENT is de inventaris opgemaakt door de Federale Overheid van alle onderzoekspotentieel aan zowel Vlaamse als Waalse onderzoeksinstellingen.
  • ESFRI: overzicht van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren (pagina in het Engels)

Gerelateerde inhoud