IWETO: Toepassingscodes

Exploratie en exploitatie van het aardse milieu

 • O 100 Onderzoek van algemene aard
 • O 110 Mijnbouwprospectie, aardolieprospectie, aardgasprospectie
 • O 120 Zeebodem, continentaal platform, diepzeebodem, mariene prospectie
 • O 130 Aardkost, aardmantel
 • O 140 Hydrologie
 • O 150 Zeeën, oceanen
 • O 160 Atmosfeer, klimatologie, meteorologie
 • O 190 Overige onderzoek over exploratie en exploitatie van het aardse milieu

Infrastructuur, ruimtelijke ordening en stedebouw

 • O 200 Onderzoek van algemene aard
 • O 210 Ruimtelijke ordening, stedebouw
 • O 220 Ontwerp, bouw, inrichting, van gebouwen
 • O 230 Burgerlijke bouwkunde, wegenbouw, waterbouwkunde, spoorwegbouw, kunstwerken, infrastructuurwerken
 • xxx Bouwmaterialen : zie O 720
 • O 240 Verkeer, vervoer
 • O 250 Telecommunicatiesystemen
 • xxx Bouw van telecommunicatie-infrastructuur: zie O 230
 • xxx Telecommunicatie-apparatuur : zie O 772
 • xxx Satellietcommunicatie : zie O 920
 • O 260 Watervoorziening, wateranalyse, waterbehandeling, afvalwaterbehandeling, zeewaterontzilting
 • xxx Bouw waterleidingen : zie O 230
 • O 290 Overig onderzoek over infrastructuur, ruimtelijke ordening, stedebouw

Milieuvervuiling en milieusanering

 • O 300 Onderzoek van algemene aard
 • O 310 Watervervuiling
 • O 320 Luchtvervuiling
 • O 330 Bodemvervuiling en ondergrondvervuiling
 • O 340 Geluidshinder, trillingen
 • O 350 Radioactieve straling
 • O 360 Thermische vervuiling
 • O 370 Milieuvervuiling door vaste afvalstoffen
 • O 390 Overige milieuvervuiling

Bescherming en bevordering van de menselijke gezondheid

 • O 400 Onderzoek van algemene aard
 • O 410 Medisch onderzoek, diagnostiek, therapie
 • O 420 Preventieve geneeskunde
 • O 430 Biomedische technologie, farmacologie
 • xxx Farmaceutische industrie : zie O 742
 • O 440 Arbeidsgeneeskunde
 • O 450 Voedingsleer, voedingshygiëne
 • O 460 Verslaving, toxicomanie
 • O 470 Sociale geneeskunde
 • O 480 Organisatie van de gezondheidszorg
 • O 490 Overig medisch onderzoek

Energieproduktie en energiedistributie, rationeel energiegebruik

 • O 500 Onderzoek van algemene aard
 • O 510 Fossiele brandstoffen en derivaten
 • O 520 Kernsplitsing
 • O 530 Kernfusie
 • O 540 Nieuwe energiebronnen, energierecuperatie
 • O 550 Rationeel energiegebruik, energiebesparing
 • O 590 Overig onderzoek over energie

Landbouwtechnologie en landbouwproduktiviteit

 • O 600 Onderzoek van algemene aard
 • O 610 Veeteelt
 • O 620 Visvangst en aquacultuur
 • O 630 Diergeneeskunde
 • O 640 Landbouw en tuinbouw
 • O 650 Bosbouw en houtvesterij
 • O 660 Onderzoek ter bevordering van de voedingswaarde der landbouwprodukten
 • O 690 Overig landbouwkundig onderzoek

Industriële technologie en industriële produktiviteit

 • O 700 Onderzoek van algemene aard
 • O 710 Verhoging der industriële produktiviteit en van het concurrentievermogen
 • O 720 Fabricagetechnieken, procestechnieken, ingenieurstechniek, materiaalonderzoek
 • O 730 Winning en eerste bewerking van niet-energetische mineralen en afgeleide produkten
 • xxx Mijnbouwprospectie, aardolieprospectie, aardgasprospectie : zie O 110
 • xxx Mariene prospectie : zie O 120
 • O 740 Produktie der chemische nijverheid
 • O 741 Petrochemie en carbochemie
 • O 742 Farmaceutische produkten
 • O 750 Transportmaterieel
 • O 751 Vliegtuigbouw
 • O 752 Materieel voor het wegvervoer
 • O 753 Rollend spoorwegmaterieel
 • O 754 Scheepsbouw
 • O 760 Informatica (hardware, software), kantoormachines
 • O 770 Elektrotechniek, elektronica
 • O 771 Elektrische constructie, elektronica
 • xxx Computers : zie O 760
 • O 772 Telecommunicatie-apparatuur
 • O 780 Overige metaalverwerkende nijverheid. Precisie-instrumenten
 • O 781 Machinebouw
 • O 782 Medische en orthopedische apparaten
 • O 790 Overige verwerkende nijverheid
 • O 791 Voedingsnijverheid, genotsmiddelen-industrie
 • O 792 Textielnijverheid
 • O 793 Recyclage van afval

Maatschappelijke structuren en relaties

 • O 800 Onderzoek van algemene aard
 • O 810 Onderwijs, vorming, vervolmaking, omscholing
 • O 820 Cultuur
 • O 830 Bedrijfsbeheer, openbare administratie
 • O 840 Verbetering van arbeidsvoorwaarden
 • O 850 Sociale zekerheid, maatschappelijk werk
 • O 860 Politieke structuur van de samenleving
 • O 870 Sociale evolutie, sociale conflicten
 • O 890 Overig onderzoek over maatschappelijke structuren en relaties

Exploratie en exploitatie van de ruimte

 • O 900 Onderzoek van algemene aard
 • O 910 Wetenschappelijke exploitatie van de ruimte
 • O 920 Toepassingen, weersatellieten, communicatiesatellieten, teledetectie
 • O 930 Lanceerinrichtingen
 • O 940 Ruimtevaart, ruimtestations, ruimtelaboratoria
 • O 990 Overig ruimteonderzoek

Defensie

 • O 013 Defensie