Multidisciplinaire Onderzoeksplatformen (MRP's)

Als essentieel onderdeel van het strategisch speerpuntenbeleid voor onderzoek aan de UGent werden 5 multidisciplinaire onderzoeksplatformen of MRP's opgericht.

Deze platformen krijgen ondersteuning voor vijf jaar (2010-2015) vanuit de saldi op de BOF-begroting.

Een artistieke impressie van deze platformen door de jongeren van de Kopergieterij:

Overzicht

Biotechnologie voor een duurzame economie

Het project Ghent Bio-Economy richt zich op de versterking van de interactie tussen de groene (planten)biotechnologie en de witte (industriële) biotechnologie ten behoeve van een duurzame biogebaseerde economie.

Contact
Prof. dr. Korneel Rabaey
website

Bio-informatica

Het platform From Nucleotides to Networks (N2N) ijvert voor het opzetten van pipelines voor het verwerken van de steeds groter wordende stroom moleculaire data en het ontwikkelen van technieken voor de integratie van deze data voor verder bio-informaticaonderzoek.

Contact
Prof. dr. Yves Van de Peer
www.nucleotides2networks.be

Nano- en biofotonica

Het Center for Nano- and Biophotonics zet onderzoekslijnen op op vlak van nanodeeltjes, microlasers en optische schakelaars, biosensoren, biospectroscopie, beeldvorming van biomaterie, elektro-optische deeltjesmanipulatie en actieve nanofotonische implantaten.

Contact
Prof. dr. Roel Baets
http://www.nb-photonics.ugent.be/

Neurowetenschappen

Via het Institute for Neurosciences wordt ingezet op het onderzoeken van gedragscontrole op het gebied van cognitie en emotie, in het perspectief van gezondheid en pathologie en op het vlak van de gedragsmatige, neuroatomische en neurochemische aspecten ervan.

Contact
Prof. dr. Wim Fias
Prof. dr. Paul Boon
www.instituteforneuroscience.com

Inflammatie en immuniteit

De multidisciplinaire onderzoeksgroep Group-ID coördineert projecten die tot doel hebben kennis op te bouwen met betrekking tot het ontstaan en onderhouden van ontstekingsreacties.

Contact
Prof. dr. Bart Lambrecht
http://www.irc.ugent.be/

Via de Directie Onderzoeksaangelegenheden wordt een flyer ter beschikking gesteld met een beknopte voorstelling van deze vijf multidisciplinaire onderzoeksplatformen. Exemplaren zijn te verkrijgen via aoc@UGent.be.

 

Bewaren

Bewaren