Taaltoelatingsvoorwaarden bacheloropleiding

Geldigheid attesten

Alle hieronder vermelde attesten moeten geldig zijn op het moment van inschrijving:

 • De vermelde geldigheidsdatum van het attest mag niet worden overschreden;
 • Taalbewijzen zonder geldigheidsdatum mogen niet ouder zijn dan 4 academiejaren (te rekenen vanaf het academiejaar na het verwerven van het taalbewijs).

Bewijs van taalniveau B2

Voor een Nederlandstalige bacheloropleiding moet je taalniveau B2 voor Nederlands bewijzen d.m.v.:

 • Certificaat ITNA B2 (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KULeuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo-­VUB)
 • Certificaat B2 van een universitair talencentrum
 • Attest STRT Educatief Startbekwaam (vroeger: PTHO Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de 'Taalunie'
 • Succesvol toelatingsexamen (tand)arts
 • Succesvol Staatsexamen NT2 Programma II (uitgereikt door het College voor Toetsen en Examens in Nederland)

Voor de bacheloropleiding Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde moet je taalniveau C1 voor Nederlands bewijzen d.m.v. attest/certificaat:

 • Educatief Professioneel (vroeger: PAT Profiel Academische Taalvaardigheid) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de ‘Taalunie’
 • ITNA C1 (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo -VUB)
 • C1 van een universitair talencentrum

Vrijstelling

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden, indien je één van volgende studiebewijzen voorlegt:

 • Diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse Gemeenschap
 • Diploma hoger onderwijs van een Nederlandstalige opleiding uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • Bewijs dat je geslaagd bent voor één studiejaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs
 • Bewijs dat je 60 credits hebt behaald voor Nederlandstalige opleidingsonderdelen aan een instelling voor hoger onderwijs
 • Diploma European Baccalaureate Certificate (met Nederlands L1 of L2)

Of indien je toegelaten wordt tot een opleiding op basis van een selectieprocedure in het kader van Erasmus Mundus Actie 1 of Actie 2, ICP-­‐opleidingen, EU-­‐US Atlantis, EU-­‐Canada, waarbij de taalkennis als één van de selectiecriteria geldt.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's