Educatieve master in de wetenschappen en technologie

De educatieve masteropleiding in de wetenschappen en technologie wordt gezamenlijk georganiseerd door enerzijds de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en anderzijds de faculteit Wetenschappen of de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur of de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. De opleiding heeft een studieomvang van 120 studiepunten.

Afstudeerrichtingen

De educatieve masteropleiding in de wetenschappen en technologie bevat tien afstudeerrichtingen:

 • Afstudeerrichting biochemie en biotechnologie
 • Afstudeerrichting biologie
 • Afstudeerrichting chemie
 • Afstudeerrichting fysica en sterrenkunde
 • Afstudeerrichting geografie
 • Afstudeerrichting geologie
 • Afstudeerrichting informatica
 • Afstudeerrichting wiskunde
 • Afstudeerrichting bio-engineering
 • Afstudeerrichting engineering en technologie

 

Schematische weergave

De educatieve masteropleiding bestaat uit 2 onderdelen

1. Component domein 

De component domein is verschillend per afstudeerrichting van de educatieve masteropleiding en bevat vakken die ook in de corresponderende domeinmaster voorkomen (bijvoorbeeld chemie, geologie, wiskunde).

2. Component leraar

De component leraar zal voor elke student bestaan uit 60 studiepunten. Van die 60 studiepunten worden er ten minste 45 geprogrammeerd in de educatieve masteropleiding. Een student kan de 15 resterende studiepunten verwerven op de volgende manieren:

      - als een pakket van keuzevakken in een academische bacheloropleiding;

      - via een voorbereidingsprogramma vooraf of samen met de educatieve masteropleiding;

De component leraar bevat vier programmalijnen.

Studenten die reeds een masterdiploma behaalden kunnen een verkort traject van 60 studiepunten volgen dat enkel uit de component leraar bestaat.

75 SP component domein

45 SP component leraar

Opleidingsonderdelen domein:  maximum 60 SP

Opleidingsonderdelen leraar:            36 SP

Masterproef: minimum 24 SP

 

Opleidingsprogramma

Opleidingsprogramma afstudeerrichting biochemie en biotechnologie

 • programma voor studenten die de opleiding volgen na de bacheloropleiding
 • verkort traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding

 

Opleidingsprogramma afstudeerrichting biologie

 • programma te volgen na de bacheloropleiding
 • verkort traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding

 

Opleidingsprogramma afstudeerrichting chemie

 • programma te volgen na de bacheloropleiding
 • verkort traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding

 

Opleidingsprogramma afstudeerrichting fysica en sterrenkunde

 • programma te volgen na de bacheloropleiding
 • verkort traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding

 

Opleidingsprogramma afstudeerrichting geografie

 • programma te volgen na de bacheloropleiding
 • verkort traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding

 

Opleidingsprogramma afstudeerrichting geologie

 • programma voor studenten die de opleiding volgen na de bacheloropleiding
 • verkort traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding

 

Opleidingsprogramma afstudeerrichting informatica

 • programma te volgen na de bacheloropleiding
 • verkort traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding

 

Opleidingsprogramma afstudeerrichting wiskunde

 • programma te volgen na de bacheloropleiding
 • verkort traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding

 

Opleidingsprogramma afstudeerrichting bio-engineering

 • programma te volgen na de bacheloropleiding
 • verkort traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding

 

Opleidingsprogramma afstudeerrichting engineering en technologie

 • programma te volgen na de bacheloropleiding
 • verkort traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden tot de educatieve master in de wetenschappen en technologie