Erasmus in de verkorte educatieve master

Volg je de educatieve master na bachelor? Informeer je bij je domeinfaculteit.
Lees goed de richtlijnen hieronder na over de samenstelling van je vakkenpakket component leraar.
 • Je kan gedurende 1 semester aan een buitenlandse universiteit verblijven
 • Je neemt in het buitenland minstens 15 SP op, maar bij voorkeur 20 à 30 SP (een volwaardig semester)
 • Deadline indienen uitwisselingsaanvraag in Oasis
  • voor Erasmus in semester 1: midden januari van het voorgaande academiejaar
  • voor Erasmus in semester 2: midden oktober van het huidige academiejaar

Samenstelling vakkenpakket 

Aangezien de educatieve master je onderwijsbevoegdheid geeft in Vlaanderen, is het belangrijk dat je bepaalde opleidingsonderdelen uit de component leraar specifiek aan de UGent / in Vlaanderen volgt. Houd rekening met volgende richtlijnen bij de samenstelling van je vakkenpakket:

Theoretische vorming:

 • De leraar binnen school en maatschappij: aan UGent volgen.
 • Krachtige leeromgevingen, Psychologie van de adolescentie en Klasmanagement en reflectie: mogelijk in het buitenland. Er is geen strikte 1 op 1 equivalentie nodig in de eindcompetenties. Stel een pakket onderwijstheorievakken samen die een raakvlak hebben met de vakken uit de theoretische vorming.

Vakdidactiek: maak goede afspraken met de vakdidactiek. Eventueel is het mogelijk om een deel op afstand of een deel van de vakdidactisch vakken in het buitenland te volbrengen. 

Stage [uitgezonderd taal-en letterkunde, toegepaste taalkunde en ééntalige eduma]: ook hier geldt dat je goede afspraken dient te maken met de vakdidactiek.

 • Indien je 2 vakdidactieken met vereiste bekwaamheid opneemt, is stage C in het buitenland mogelijk (15u).
 • Indien je 3 vakdidactieken met vereiste bekwaamheid opneemt, kan je max. 5u per stagevak in het buitenland stage lopen.

Stage [taal-en letterkunde, toegepaste taalkunde en ééntalige eduma]: na overleg met de vakdidactiek kan je max. 10u per taal in het buitenland stage lopen.

Keuzeruimte: onderwijsgerelateerd vak in het buitenland is mogelijk.

Educatieve masterproef: maak afspraken met je UGent promotor, uitwerking en/of begeleiding vanop afstand is mogelijk.

Stappenplan Erasmusaanvraag

 • Registreer via Oasis
 • Creëer een inschrijvingsaanvraag voor het academiejaar waarin je op Erasmus wilt
 • Kies 'uitwisseling' onder 'curriculum' en dien een uitwisselingsaanvraag in

Bekijk zeker ook het stappenplan op de facultaire webpagina over internationalisering 

Nog vragen? Neem contact op met

Gerelateerde inhoud