Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Het diploma van de Educatieve masteropleiding, de Specifieke Lerarenopleiding of SLO is van belang als je wilt lesgeven of als je je wilt voorbereiden op een job met pedagogische aspecten zoals vorming, training enz.

Studenten die bij de aanvang van het academiejaar 2019-2020 minstens 15 studiepunten verworven hebben in de specifieke lerarenopleiding, kunnen nog inschrijven tot en met het academiejaar 2020-2021.

Vanaf academiejaar 2019-2020 worden de specifieke lerarenopleidingen (SLO) vervangen door de 'educatieve masteropleidingen'.

Alles over de educatieve masteropleidingen