Educatieve masteropleidingen

WatEducatieve master

Vanaf academiejaar 2019-2020 worden de specifieke lerarenopleidingen (SLO) vervangen door de 'educatieve masteropleidingen'. Aan de UGent zullen 8 educatieve masteropleidingen ingericht worden in verschillende domeinen en met verschillende afstudeerrichtingen.

De educatieve masteropleidingen zijn master-na-bacheloropleidingen die studenten meteen na de bacheloropleiding kunnen volgen of als verkort traject van 60 studiepunten na het behalen van een ander masterdiploma.

Ze leiden tot een volwaardig masterdiploma.

Lees ook:

Wie en hoe

De UGent wil inzetten op het organiseren van de educatieve masteropleiding voor elke student. Hiervoor zullen 2 mogelijkheden voorzien worden.

Studenten kunnen de educatieve masteropleiding volgen:

Meteen na het behalen van een bachelordiploma

Elke bacheloropleiding van de UGent geeft toegang tot een afstudeerrichting van de educatieve masteropleidingen.

Wie rechtstreeks wil instromen, kiest in de bachelor best voor het traject of de minor onderwijs. In de studiegids kunnen studenten opzoeken of er in hun bacheloropleiding een mogelijkheid is om een traject of minor onderwijs te volgen.

Voor studenten die in de bachelor niet voor het keuzepakket onderwijs kunnen of willen kiezen, maar daarna toch naar de educatieve master willen, zal een voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten worden georganiseerd.

Dit voorbereidingsprogramma zal voor of samen met de educatieve masteropleiding gevolgd kunnen worden. Het voorbereidingsprogramma zal voor de eerste keer ingericht worden in het academiejaar 2019-2020 samen met de start van de educatieve masteropleidingen.

Wie in 2018-2019 ter voorbereiding van de educatieve master toch al enkele vakken onderwijs wenst op te nemen en dit niet in de bacheloropleiding kan doen, neemt best contact op met de trajectbegeleiders van de faculteit. Eventueel kunnen het theorievak 'Krachtige leeromgevingen', de clustervakdidactiek en de bijbehorende oriëntatiestage al via creditcontract worden gevolgd.

Na het behalen van een ander masterdiploma via een verkort traject (zij-instromers)

Voor zij-instromers zal vanaf het academiejaar 2019-2020 een verkort traject van 60 studiepunten ingericht worden.

In dit verkorte traject zullen de vakken opgenomen worden die focussen op het aanleren van de pedagogische vaardigheden.

Dit traject zal flexibel en op maat van de student aangeboden worden en kan ook georganiseerd worden op de vestigingsplaatsen van de CVO’s waarmee de UGent samenwerkt.

Acht educatieve masteropleidingen

De UGent zal met ingang van 2019-2020 acht educatieve masteropleidingen inrichten met afstudeerrichtingen.

In zoveel mogelijk bacheloropleidingen wordt vanaf 2018-2019 een keuzepakket onderwijs van 15 studiepunten voorzien om rechtstreekse instroom in een educatieve masteropleiding mogelijk te maken.

Het keuzepakket van 15 studiepunten is heel divers samengesteld, zodat het een goed beeld geeft van wat de opleiding tot leraar inhoudt.

In de studiegids kunnen studenten opzoeken of er in hun bacheloropleiding een mogelijkheid is om al een traject of minor onderwijs te volgen.

De 8 educatieve masteropleidingen met hun respectievelijke afstudeerrichtingen aan de UGent zijn:

Maatschappijwetenschappen (90 studiepunten):

 • Criminologie
 • Rechten
 • Politieke wetenschappen
 • Sociologie
 • Communicatiewetenschappen

Economie (90 studiepunten):

 • Economische wetenschappen
 • Toegepaste economische wetenschappen
 • Handelswetenschappen
 • Bestuurskunde en publiek management

Cultuurwetenschappen (120 studiepunten):

 • Geschiedenis
 • Kunstwetenschappen
 • Archeologie
 • Wijsbegeerte
 • Moraalwetenschappen

Talen (120 studiepunten):

 • Taal- en letterkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Oosterse talen en culturen
 • Afrikaanse talen en culturen
 • Oost-Europese talen en culturen

Wetenschappen en Technologie (120 studiepunten):

 • Biochemie en biotechnologie
 • Biologie
 • Chemie
 • Fysica en de sterrenkunde
 • Geografie
 • Geologie
 • Informatica
 • Wiskunde
 • Bio-engineering
 • Engineering en technologie

Gezondheidswetenschappen (120 studiepunten):

 • Medische wetenschappen
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Sociale gezondheidswetenschappen

Gedragswetenschappen (120 studiepunten):

 • Pedagogische wetenschappen
 • Psychologie

Lichamelijke opvoeding (120 studiepunten)

Programma

De educatieve masteropleiding bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Component domein 

  De component domein is verschillend per afstudeerrichting van de educatieve masteropleiding en bevat vakken die ook in de corresponderende domeinmaster voorkomen (bvb. biologie, geschiedenis, criminologie). Op die manier wordt elke student verder gevormd in zijn of haar vakgebied op masterniveau.

 2. Component leraarschap

  De component leraarschap zal voor elke student bestaan uit 60 studiepunten.

  Van die 60 studiepunten worden er ten minste 45 geprogrammeerd in de educatieve masteropleiding.

  Een student kan de 15 resterende studiepunten verwerven op de volgende manieren:

 • als een pakket van keuzevakken in een academische bacheloropleiding;
 • via een voorbereidingsprogramma vooraf of samen met de educatieve masteropleiding;
 • als een pakket van keuzevakken in de educatieve masteropleidingen talen en cultuurwetenschappen.

Educatieve masteropleiding 90 studiepunten (SP)

(Economie, Maatschappijwetenschappen)

45 SP component domein

45 SP component leraarschap

Opleidingsonderdelen domein:  maximum 36 SP

Opleidingsonderdelen leraarschap:            36 SP

Masterproef: minimum 18 SP

 

Educatieve masteropleiding 120 studiepunten (SP)

(Cultuurwetenschappen, Talen, Wetenschappen en technologie, Gezondheidswetenschappen, Lichamelijke Opvoeding, Gedragswetenschappen)

75 SP component domein

45 SP component leraarschap

Opleidingsonderdelen domein:  maximum 60 SP

Opleidingsonderdelen leraarschap:            36 SP

Masterproef: minimum 24 SP

 

Educatieve masteropleiding voor zij-instromers (60 studiepunten)

60 SP component leraarschap

Component leraarschap uit educatieve masteropleiding:                                               45 SP

(36 SP opleidingsonderdelen leraarschap en 9 SP masterproef)     

Traject/minor onderwijs uit bacheloropleiding of voorbereidingsprogramma:             15 SP

 

Traject/minor onderwijs of voorbereidingsprogramma (15 studiepunten)

 • Krachtige leeromgevingen: 6 studiepunten
 • Clustervakdidactiek: 6 studiepunten
 • Oriëntatiestage: 3 studiepunten

Vakdidactieken

De vakdidactiek bereidt studenten voor op het werkveld en leert hen hoe een bepaald vak onderwezen kan worden. Dit vak is een onderdeel van de component leraarschap. Elke student neemt 2 vakdidactieken op voor een totaal van 12 studiepunten.

 1. De eerste vakdidactiek is een breedoriënterende clustervakdidactiek of initiatie vakdidactiek die gevolgd wordt binnen het keuzevakkenpakket in de bachelor, in het voorbereidingsprogramma of in het verkort traject van de educatieve masteropleiding.
 2. De tweede vakdidactiek is de specifieke vakdidactiek die aansluit bij de vakinhoudelijke vorming van de studenten in de bachelor- of masteropleiding. De specifieke vakdidactiek is geprogrammeerd in de component leraarschap van de educatieve masteropleiding.
 3. In het programma is de mogelijkheid voorzien om een derde vakdidactiek op te nemen in de keuzeruimte. Die mogelijkheid kan enkel benut worden als de student voldoende kennis in het domein van de vakdidactiek behaald heeft. Voor de vakdidactiek van een taal zal de student 60 studiepunten domeinkennis moeten kunnen aantonen, voor alle andere vakdidactieken zal dat 30 studiepunten zijn.

Via de vakdidactieken verwerven de studenten de nodige vereiste bekwaamheden om les te kunnen geven in de hogere graden van het secundair onderwijs.

Praktijk (waaronder stage)

Het programma van de educatieve masteropleiding bevat een integratie van theorie en praktijk in alle onderdelen en voldoet aan de decretale
vereiste dat tenminste 30 studiepunten van de component leraarschap behoren tot de praktijkcomponent.

Die 30 studiepunten zullen bestaan uit 15 studiepunten stages die vast in het programma opgenomen zijn (3 studiepunten oriëntatiestage en 12 studiepunten stage in functie van de gevolgde vakdidactiek). De resterende 15 studiepunten praktijkoefeningen worden verspreid over de andere vakken leraarschap aangeboden.

Masterproef

De masterproef is een fundamenteel onderdeel van het curriculum van de educatieve masteropleidingen. Hierbij voorziet de UGent in een maximale keuzevrijheid bij de invulling van de masterproef. Van studenten wordt verwacht dat zij de nauwe relatie tussen vakinhoud en leraarschap expliciet kunnen maken vanuit een onderzoekende basishouding. 

Masterproef voor zij-instromers:

Wie kiest voor de verkorte educatieve masteropleiding na het behalen van een ander masterdiploma moet nog een masterproef van 9 studiepunten afleggen.

Hiervoor kan vertrokken worden van de reeds afgeleverde masterproef in de domeinmaster om vervolgens in een tweede onderzoeksfase een educatieve vertaalslag te maken, relevant voor de onderwijspraktijk.

Er kan ook geopteerd worden voor een nieuw onderzoek over de vakdidactische onderzoeksthema’s van het vakdidactische team waarbinnen de educatieve masteropleiding gevolgd wordt. Op deze manier kunnen zij-instromers met een uitgebreide beroepservaring hun expertise aanwenden bij de uitvoering van dit vakdidactisch onderzoek.

Toelatingsvoorwaarden

Academisch bachelordiploma

Volgend overzicht toont tot welke afstudeerrichting van de educatieve masteropleiding een bepaalde bacheloropleiding toegang geeft.

Dit betekent niet dat het bachelordiploma aan de UGent behaald moet zijn; studenten met een identiek bachelordiploma van een andere Vlaamse universiteit kunnen eveneens instromen in de educatieve masteropleidingen van de UGent.

 • Bachelor in de taal- en letterkunde: Educatieve master in de talen, afstudeerrichting: taal- en letterkunde
 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: Educatieve master in de talen, afstudeerrichting: toegepaste taalkunde
 • Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen: Educatieve master in de talen, afstudeerrichting: Afrikaanse talen en culturen
 • Bachelor in de Oosterse talen en culturen: Educatieve master in de talen, afstudeerrichting: Oosterse talen en culturen
 • Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen: Educatieve master in de talen, afstudeerrichting: Oost-Europese talen en culturen
 • Bachelor in de wijsbegeerte: Educatieve master in de cultuurwetenschappen, afstudeerrichting: wijsbegeerte
 • Bachelor in de moraalwetenschappen: Educatieve master in de cultuurwetenschappen, afstudeerrichting: moraalwetenschappen
 • Bachelor in de archeologie: Educatieve master in de cultuurwetenschappen, afstudeerrichting: archeologie
 • Bachelor in de kunstwetenschappen: Educatieve master in de cultuurwetenschappen, afstudeerrichting: kunstwetenschappen
 • Bachelor in de geschiedenis: Educatieve master in de cultuurwetenschappen, afstudeerrichting: geschiedenis
 • Bachelor in de criminologische wetenschappen: Educatieve master in de maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting: criminologie
 • Bachelor in de rechten: Educatieve master in de maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting: rechten
 • Bachelor in de biochemie en de biotechnologie: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: biochemie en biotechnologie
 • Bachelor in de biologie: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: biologie
 • Bachelor in de chemie: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: chemie
 • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: fysica en de sterrenkunde
 • Bachelor in de geografie en de geomatica: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: geografie
 • Bachelor in de geologie: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: geologie
 • Bachelor in de informatica: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: informatica
 • Bachelor in de wiskunde: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: wiskunde
 • Bachelor in de biomedische wetenschappen: Educatieve master in de gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting: medische wetenschappen
 • Bachelor in de geneeskunde: Educatieve master in de gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting: medische wetenschappen
 • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen: Educatieve master in de gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting: sociale gezondheidswetenschappen
 • Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie: Educatieve master in de gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting: sociale gezondheidswetenschappen
 • Bachelor in de tandheelkunde: Educatieve master in de gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting: medische wetenschappen
 • Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen: Educatieve master in de lichamelijke opvoeding
 • Bachelor in de industriële wetenschappen: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: engineering en technologie
 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: engineering en technologie
 • Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management: Educatieve master in de economie, afstudeerrichting: bestuurskunde en publiek management
 • Bachelor in de economische wetenschappen: Educatieve master in de economie, afstudeerrichting: economische wetenschappen
 • Bachelor in de handelswetenschappen: Educatieve master in de economie, afstudeerrichting: handelswetenschappen
 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: Educatieve master in de economie, afstudeerrichting toegepaste economische wetenschappen
 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Educatieve master in de economie, afstudeerrichting: toegepaste economische wetenschappen
 • Bachelor in de diergeneeskunde: Educatieve master in de gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting: medische wetenschappen
 • Bachelor in de pedagogische wetenschappen: Educatieve master in de gedragswetenschappen, afstudeerrichting: pedagogische wetenschappen
 • Bachelor in de psychologie: Educatieve master in de gedragswetenschappen, afstudeerrichting: psychologie
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: Bio-engineering
 • Bachelor in de biowetenschappen: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: Bio-engineering
 • Bachelor in de bio-industriële wetenschappen: Educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: Bio-engineering
 • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen: Educatieve master in de gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting: farmaceutische wetenschappen
 • Bachelor in de communicatiewetenschappen: Educatieve master in de maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting: communicatiewetenschappen
 • Bachelor in de politieke wetenschappen: Educatieve master in de maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting: politieke wetenschappen
 • Bachelor in de sociologie: Educatieve master in de maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting: sociologie

Masterdiploma

In de toelatingsvoorwaarden zullen ook de masterdiploma’s opgenomen worden die toegang zullen geven tot het verkort traject van de educatieve master. Deze lijst zal gebaseerd zijn op de huidige lijst met toelatingsvoorwaarden tot de Specifieke lerarenopleiding.

Studenten die al een masterdiploma behaald hebben, zullen in de educatieve masteropleiding enkel nog de vakken moeten volgen van de component leraarschap en vrijgesteld worden voor de volledige domeincomponent. In het totaal zal dit een curriculum van 60 studiepunten betekenen, eventueel verminderd met vrijstellingen voor eerder gevolgde vakken.

Studenten die in 2018-2019 een schakel- of voorbereidingsprogramma aan de UGent volgen

Vanaf 2019-2020 zullen studenten na het voltooien van een schakel- of voorbereidingsprogramma kunnen kiezen tussen de domeinmaster of de educatieve master als vervolgopleiding.

Wie voor de educatieve master kiest, zal bijkomend nog de 15 studiepunten leraarschap uit de minor of het traject onderwijs moeten verwerven.

In de toelatingsvoorwaarden voor de educatieve masteropleidingen zal aangegeven worden welk schakel- of voorbereidingsprogramma gevolgd moet zijn om toegang te verkrijgen.

Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

De UGent vindt het belangrijk om de studenten te ondersteunen die na het behalen van een professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs kiezen voor de educatieve master.

Voor deze studenten zal een aangepast traject worden uitgewerkt met een aantal vaste vrijstellingen onder andere voor theorievakken en stage.

Bekwaamheden (vakken) in het secundair onderwijs

De educatieve masteropleiding is de enige opleiding binnen de nieuwe structuur van lerarenopleidingen die leidt tot vereiste bekwaamheden (VE) om les te geven in de hogere graden van het secundair onderwijs.

Welke vakken iemand mag geven, hangt af van de gevolgde vakdidactieken in de educatieve masteropleiding. Het nieuwe decreet koppelt immers de vereiste bekwaamheidsbewijzen aan de vakdidactieken.

De toegang tot een specifieke vakdidactiek wordt op 2 manieren bepaald:

 • Ofwel heb je het vereiste bachelordiploma behaald
 • Ofwel heb je een voldoende aantal studiepunten behaald in het domein van de vakdidactiek.
  Voor de vakdidactiek van een taal moet je 60 studiepunten domeinkennis behalen, voor alle andere vakdidactieken is dat 30 studiepunten.

Vergelijking met de Specifieke lerarenopleiding

In 2018-2019 kunnen nieuwe studenten voor de laatste keer aan de Specifieke lerarenopleiding beginnen.

In volgend schema worden de verschillen tussen de Specifieke lerarenopleiding en de educatieve masters verduidelijkt.

 

Specifieke lerarenopleiding

Educatieve master

Wanneer

Studenten kunnen nog starten in 2018-2019

Studenten kunnen starten vanaf 2019-2020

In 2018-2019 al mogelijk om traject/minor onderwijs te volgen in aantal bacheloropleidingen of vakken leraarschap via creditcontract op te nemen

Bekwaamheden

(welke vakken mag ik geven)

Het masterdiploma bepaalt welke vakken een leraar in de hogere graden van het secundair onderwijs
mag geven na het voltooien van de SLO

De gevolgde vakdidactieken bepalen welke vereiste bekwaamheden de studenten verwerven en dus welke vakken ze in de hogere graden van het secundair onderwijs mogen geven na het voltooien van de educatieve masteropleiding

Programma

60 studiepunten

enkel component leraar

 • 90 of 120 studiepunten met combinatie component domein en component leraarschap + 15 studiepunten component leraarschap die in de bachelor of in een voorbereidingsprogramma of in de master zelf moeten verworven zijn
 • 60 studiepunten voor zij-instromers met enkel component leraarschap

Diploma

Diploma van Leraar Volwaardig masterdiploma 

 

Overgangsmaatregelen

In het decreet

In het decreet is de volgende overgangsmaatregel vastgelegd: 'Studenten die, bij de aanvang van het academiejaar 2019-2020 minstens 15 studiepunten verworven hebben in een specifieke lerarenopleiding, hebben het recht hun opleiding af te werken, tot en met het academiejaar 2020-2021.'

Concreet aan de UGent

Op basis van de bepaling in het decreet zijn aan de UGent de volgende uitgangsposities uitgewerkt:

1. Aansluitende SLO na masteropleiding aan de UGent

 • SLO niet afgewerkt in 2018-2019 maar wel minstens 15 studiepunten behaald (inclusief vrijstellingen):

Studenten kunnen kiezen tussen het afwerken van de SLO tot en met 2020-2021 of overstappen naar het verkort traject van de educatieve masteropleiding waarbij er vrijstellingen aangevraagd kunnen worden.

Als de SLO in 2020-2021 niet afgewerkt is moet er overgestapt worden naar het verkort traject educatieve masteropleiding, waarbij er vrijstellingen aangevraagd kunnen worden.

 • Geen 15 studiepunten behaald (inclusief vrijstellingen): overstappen naar verkort traject educatieve masteropleiding, vrijstellingen kunnen aangevraagd worden

2. Indalende SLO tijdens masteropleiding (opleidingen met minor/afstudeerrichting onderwijs/keuzevakken uit SLO)

Aanbod blijft in de masteropleidingen tot en met 2019-2020, daarna is er nog één academiejaar om het programma van de SLO af te werken indien bij aanvang van 2019-2020 minstens 15 studiepunten behaald zijn (inclusief vrijstellingen). Studenten kunnen ook overstappen naar de educatieve masteropleiding waarbij er vrijstellingen kunnen aangevraagd worden.

3. SLO aan CVO of andere instelling

 • Minstens 15 studiepunten behaald bij aanvang van 2019-2020 (inclusief vrijstellingen):

Keuze tussen verderzetting SLO onder verantwoordelijkheid van de UGent tot en met 2020-2021 of overstap naar het verkort traject van de educatieve masteropleiding waarbij er vrijstellingen aangevraagd kunnen worden. 

Als de SLO in 2020-2021 niet afgewerkt is moet er overgestapt worden naar het verkort traject educatieve masteropleiding, waarbij er vrijstellingen aangevraagd kunnen worden.

 • Geen 15 studiepunten behaald (inclusief vrijstellingen): overstappen naar verkort traject educatieve master, vrijstellingen kunnen aangevraagd worden

Contact

Heb je nog vragen over de educatieve masteropleiding? Contacteer ons via: