Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Het diploma van de Specifieke Lerarenopleiding of SLO is van belang als je wilt lesgeven of als je je wilt voorbereiden op een job met pedagogische aspecten zoals vorming, training enz.

De Specifieke Lerarenopleiding heeft een omvang van 60 studiepunten en kan gestart worden na of gelijktijdig met een masteropleiding.

 • In een aantal meerjarige masters kan je al met de specifieke lerarenopleiding starten in de vorm van een afstudeerrichting of een minor binnen die master.
 • In een eenjarige master is de lerarenopleiding nog niet geïntegreerd in afstudeerrichtingen en minoren. Door een bijkomende inschrijving voor (een deel van) de specifieke lerarenopleiding kan je echter al starten met de SLO tijdens je master.

Meer info vind je op de website over de Specifieke Lerarenopleiding.

Infomomenten

  Elk jaar voorziet de Specifieke Lerarenopleiding infoavonden.

  Praktisch

  Nieuws

  De Vlaamse overheid heeft het decreet over de nieuwe educatieve masteropleidingen goedgekeurd. Vanaf het academiejaar 2019-2020 gaan de nieuwe educatieve masters van start. Die zullen de huidige lerarenopleiding (SLO) aan de universiteiten vervangen. De educatieve master sluit rechtstreeks aan op de bacheloropleiding en zal 90 of 120 studiepunten omvatten. In de nieuwe educatieve masters worden wetenschappelijke en pedagogische vaardigheden samen aangeleerd. Anders gesteld: studenten zullen er niet alleen leren lesgeven, maar zullen ook inhoudelijke en wetenschappelijke kennis over hun studiedomein opdoen op masterniveau.

  Aan de UGent komen acht educatieve masters, met daarin verschillende afstudeerrichtingen.

  Educatieve Master 120 SP

  • Cluster Lichamelijke opvoeding
  • Cluster Wetenschappen & Technologie
  • Cluster Gedragswetenschappen
  • Cluster Cultuurwetenschappen
  • Cluster Talen
  • Cluster Gezondheidswetenschappen

  Educatieve Master 90 SP

  • Cluster Maatschappijwetenschappen
  • Cluster Economie

  Dit betekent dat studenten die in academiejaar 2018-2019 een bacheloropleiding starten, ook aan de UGent de mogelijkheid zullen hebben om na hun bachelor een educatieve master te kiezen.