Toelatingsvoorwaarden opleidingen in kader van levenslang leren

Diploma - Toelatingsvoorwaarden

Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals goedgekeurd door betrokken academie en de Commissie Levenslang Leren. 

Een houder van een niet-Belgisch diploma kan worden toegelaten na een toelatingsprocedure.

Info

Nova Academy

Taal - Toelatingsvoorwaarden

Zie Taaltoelatingsvoorwaarden

Inschrijven na toestemming van de faculteit

Voor sommige opleidingen kan je enkel inschrijven met toestemming van betrokken faculteit.

Eerste inschrijving (als nieuwe student aan UGent)

  1. Doe je inschrijvingsaanvraag
  2. Vraag toelating aan de opleidingsverantwoordelijke in de faculteit
  3. Je ontvangt een e-mail al dan niet met toelating
  4. Dien je aan voor definitieve inschrijving

Herinschrijving

  1. Vraag toelating aan de opleidingsverantwoordelijke in de faculteit
  2. Je ontvangt een e-mail al dan niet met toelating
  3. Je schrijft je vervolgens in via Oasis

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Gerelateerde inhoud