Permanente vorming

Aanbod

Er zijn verschillende types permanente vorming: A, B of C.

De procedures voor o.a. inschrijven en studiegeld hangen af van het type van de permanente vorming. In de volgende paragraaf vind je alle informatie over de types.

Types

Type AType BType C
Goedgekeurd door universiteitsbestuur of Autonoom initiatief Goedgekeurd initiatief Goedgekeurd initiatief Autonoom initiatief
Inschrijvingsprocedure Inschrijven via afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's Inschrijven via de faculteit Inschrijven via de faculteit
Studiegeld

Studiegeld (met vast bedrag) wordt betaald via afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's: permanente vorming

Studiegeld (zonder vast bedrag) wordt betaald via de faculteit.

 

Studiegeld (zonder vast bedrag) wordt betaald via de faculteit

Opgenomen in studiegids ja ja nee, wel op de webpagina's van de facultaire instituten permanente vorming
Studentenkaart, account, verzekering ja nee (verzekering eventueel wel via de organiserende entiteit) nee (verzekering eventueel wel via de organiserende entiteit)
Na afloop UGent-getuigschrift (= ondertekend door rector) ja (aangemaakt door UGent) ja (aangemaakt door faculteit) nee, eventueel wel een attest van deelname en/of evaluatie

Toelatingsvoorwaarden

Lees meer over de toelatingsvoorwaarden

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's  - type A
Facultaire instituten voor permanente vorming  - type B
Levenslang leren - type C