Facultaire instituten voor permanente vorming

De faculteiten organiseren diverse activiteiten van permanente vorming (lessenreeksen) ten behoeve van professionelen en studenten met een academische graad, die hun kennis willen opfrissen of zich willen hertrainen in een ander domein.

Meestal is de organisatie van de facultaire permanente vorming toevertrouwd aan specifieke instituten of verenigingen:

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Faculteit Recht en Criminologie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Faculteit Diergeneeskunde

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen