Permanente vorming

Aanbod

Er zijn verschillende types permanente vorming: A, B of C.

De procedures voor o.a. inschrijven en studiegeld hangen af van het type van de permanente vorming. In de volgende paragraaf vind je alle informatie over de types.

 

  • Module 4: Introductory Statistics. Basics of Statistical Inference (B)
  • Module 6: Analysis of Variance (B)
  • Module 8: Applied Linear Regression (B)
  • Module 9: Multilevel Analysis for Grouped and Longitudinal Data (B)

zie Instituut voor permanente vorming in de wetenschappen

 

Types

Type AType BType C
Goedgekeurd door universiteitsbestuur of Autonoom initiatief Goedgekeurd initiatief Goedgekeurd initiatief Autonoom initiatief
Inschrijvingsprocedure inschrijvingsprocedure via afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's inschrijven via de faculteit inschrijven via de faculteit
Studiegeld studiegeld betalen via afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's studiegeld betalen via de faculteit; de bedragen vind je op de respectieve websites van de permanente vorming
studiegeld betalen via de faculteit; de bedragen vind je op de respectieve websites van de permanente vorming
Opgenomen in studiegids ja ja nee, wel op de webpagina's van de facultaire instituten permanente vorming
Studentenkaart, account, verzekering ja nee (verzekering eventueel wel via de organiserende entiteit) nee (verzekering eventueel wel via de organiserende entiteit)
Na afloop UGent-getuigschrift (= ondertekend door rector) ja ja nee, eventueel wel een attest van deelname en/of evaluatie

Toelatingsvoorwaarden

Lees meer over de toelatingsvoorwaarden

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's