Roald Docter

E-mail
roald.docter@ugent.be
Telefoon
09 331 01 69
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Archeologie van de menselijke cultuur
Archeologie van het landschap
Archeologie van de materiële cultuur
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot de Griekse en Romeinse archeologie en kunst
Academische vaardigheden I
Academische vaardigheden II
Veldwerk II
Buitenlands veldwerk
Academische vaardigheden III: Bachelorproef
Onderzoekstaak
Masterproef
Archeologische onderzoekstutorial: Mediterrane archeologie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 020
Telefoon
09 331 01 69
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.