Verblijf in Vlaanderen

Vestiging in Gent

Nederlandse studenten die zich in Gent vestigen, dienen zich zo snel mogelijk na inschrijving aan de UGent, aan te melden bij de dienst Vreemdelingenzaken. Die aanmelding doe je best online via de procedure die vermeld staat op de website van de Stad Gent.

Vestiging in een andere stad of gemeente

Na inschrijving aan de UGent, dien je je zo snel mogelijk aan te melden bij de bevoegde dienst van de stad of de gemeente.

Je zal o.a. een inschrijvingsattest van de Universiteit Gent moeten voorleggen. Dit attest kan je afprinten vanaf de dag na je inschrijving via de OASIS-website (inloggen met de accountgegevens die je bij inschrijving hebt ontvangen).

Informeer bij de stad of gemeente welke andere documenten je zult moeten voorleggen.

Verblijfsdocument

Het verblijfsdocument heeft normaal een geldigheidsduur van één jaar. Verlenging is mogelijk wanneer een nieuw bewijs van inschrijving aan de universiteit wordt ingediend. Je hoeft je niet uit te schrijven in Nederland, een kotadres in België is voldoende voor de Informatie Beheer Groep in Groningen.

Bij terugkeer naar Nederland

Als je definitief terugkeert naar Nederland, dan ben je verplicht dit te melden. De stad Gent heeft online ook een "aangifte definitief vertrek uit België".

Indien je in een andere stad of gemeente bent gevestigd, contacteer dan de bevoegde dienst van die stad of gemeente.

Contact