Directie Bestuurszaken (DBZ)

De directie Bestuurszaken staat in voor een takenpakket geconcentreerd rond het juridische, welzijns- en milieubeleid van de universiteit.

Directeur: Martine Vanhecke

Afdeling Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - veiligheid@UGent.be - dmt@UGent.be - straling@UGent.betrustpunt@UGent.be

Afdelingshoofd: Benny Vandenberghe

Afdeling Juridische Zaken

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - juridischezaken@UGent.be - tel. 09 264 30 43

Afdelingshoofd: Sylvia D'hooge

Afdeling Milieu

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - milieu@UGent.be - tel. 09 264 89 49

Afdelingshoofd: Riet Van de Velde

    Interne ombudsdienst en externe klachtenbehandeling

    Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - tel. 09 264 89 38 (interne ombudsdienst) - tel. 09 264 32 39 (externe klachtenbehandeling)

    Secretariaat van de Raad van Bestuur

    Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - secretariaat.RVB@UGent.be, voorzitter.rvb@UGent.be

    Verantwoordelijke: Dirk Van Haelter