Directiecollege

De algemene leiding van de UGent is in handen van de rector, hierin bijgestaan door de vicerector.

Onder hun leiding staan een academisch beheerder en een logistiek beheerder in voor de dagelijkse leiding van de Centrale Administratie.

Zij vormen samen een Directiecollege dat belast is met het dagelijkse beheer van de universiteit op administratief, technisch en financieel vlak en met de coördinatie van de werking van de directies van de Centrale Administratie: