160 Jaar 't Zal Wel Gaan

160 Jaar 't Zal Wel Gaan

’t Zal wel Gaan 160 jaar

De oudste studentenvereniging van de Gentse Universiteit is jarig.

Leden 't Zal wel Gaan, mei 1895, © AMVC Letterenhuis
Leden 't Zal wel Gaan, mei 1895, © AMVC Letterenhuis

De vereniging liet doorheen de jaren heel wat sporen na. Zowel in het maatschappelijk leven als in verschillende Vlaamse archiefinstellingen (Universiteitsarchief, het Letterenhuis, het Liberaal Archief, de Universiteitsbibliotheek Gent).

Op verzoek van ’t Zal wel Gaan en in samenwerking met de genoemde instellingen, stelt het Universiteitsarchief de virtuele reconstructie van het archief ’t Zal wel Gaan voor. Bedoeling is het archief van de vereniging op één portaal samen te brengen en aan te bieden aan de gebruiker.

Een eerste stand van zaken vindt plaats vrijdag 13 juni 2014. Noteer het in uw agenda!

Voor een voorsmaakje, kijk op de beeldbank van de UGent.