Hogere Instituten, Departementen, Interfacultaire Centra

 • Centrum voor statistiek
 • Departement voor Lerarenopleiding
 • Hoger Instituut Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling
 • Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde
 • Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding
 • Hoger Instituut voor Oosterse-, Oost-Europese en Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis
 • Interfacultair Centrum voor Informatica
 • Interfacultair Centrum voor Milieusanering
 • Interfacultair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
 • School voor Criminologie
 • School voor Management