Home Astrid (ASTRID)

  1. Naam: Home Astrid
  2. Home Astid Schild Afkorting: ASTRID
  3. Zie:
  4. Oprichting: 1971-72 (Home Astrid zelf werd ingehuldigd in 1966)
  5. Afschaffing:
  6. Inhoud: De homeraad behartigt de belangen van de bewoners en bevordert het sociale leven in Home Astrid
  7. Aangesloten bij: Home Konvent
  8. Kleuren: blauw-wit
  9. Website: Klik hier voor de website van Home Astrid
  10. Tijdschrift: 't Kakkerlakske

De voorzitters van de homeraad van Home Astrid

1971-1972 DE COCK Johan
1972-1973 VAN DEN BERGH Marc
1973-1974 DE BACKER Luc
1983-1984 VAN BELLEGHEM Luc
1983-1984 HEMELAER Tom
1986-1987 DE SMEDT Bobby
1987-1988 DE SMEDT Bobby
1988-1989 HERREMAN Claude
1989-1990 VAN GOMPEL Rudi
1990-1991 DE NAEYER Bart
1991-1992 DE BECKER Bart
1992-1993 WYFFELS Chris
1993-1994 DE GEEST Ellen
1994-1995 VAN STEENBERGEN Kris
1995-1996 DEVRIESE Wim
1996-1997 VAN DER STOCK Leen
1997-1998 TEUGELS Ismaela
1998-1999 FONTYN Gert
1999-2000 VANDEWAETERE Mieke
2000-2001 DESCHEEMAEKER Wies
2001-2002 KERCKHOVE Steve
2002-2003 GOYVAERTS Bert
2003-2004 ROOSE Frederik
2004-2005 VRIJDERS Len
2005-2006 BRILLE Lisa
2006-2007 HUVAERE Joyce
2007-2008 SPEYBROUCK Peter
2008-2009 VANDENBERGHE Joni
2009-2010 BOETE Rien
2010-2011 BOETE Rien
2011-2012
2012-2013 VAN OVERTVELDT Stevie
2013-2014 JUCHEM Jasper
2014-2015 VAN DAMME Thomas