Algemeen Vlaamsch Studentenverbond (AVS)

1. Naam: Algemeen Vlaamsch Studentenverbond

2. Afkorting: AVS

3. Zie:

4. Oprichting: 26 mei 1928

5. Afschaffing: 1934

6. Inhoud: Overkoepelende organisatie van Vlaamsgezinde scholierenverenigingen in de diverse voortgezette opleidingen van het rijksonderwijs: athenea, middelbare scholen, normaalscholen en beroepsscholen. Het AVS werd opgericht op een vergadering van 26 mei 1928 te Brussel door afgevaardigden van acht 'jongstudentenbonden'. Ze wilden samenwerken voor de bestrijding van de verfransing, de bevordering van de onderlinge solidariteit, de Vlaamsgezindheid en de algemene ontplooiing van Vlaanderen.

7. Aangesloten bij:

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: Opkomst