Bond van Gentse Slavisten

1. Naam: Bond van Gentse Slavisten

2. Afkorting:

3. Zie:

4. Oprichting: Niet langer actief

5. Afschaffing:

6. Inhoud: Oud-studentenvereniging, verenigt de afgestudeerden in de Oost-Europese talen en culturen

7. Aangesloten bij:

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: Bode der Gentse Slavisten, Bode van de Bond der Gentse Slavisten, Bode van de Gentse Slavisten