Gentsch Studenten Corps 'HOU ende TROU'

1. Naam: Gentsch Studenten Corps 'HOU ende TROU'

2. Afkorting: GSC 'HOU ende TROU'

3. Zie ook: Gentsch Studenten Corps, Nationale Studentengroepering, Gents Studenten Korps, Gentse Studenten Raad, Dienst StudentenActiviteiten.

4. Oprichting: 27 oktober 1916

5. Afschaffing: 1918

6. Inhoud: Het Gentsch Studentencorps 'HOU ende TROU' is een overkoepelende studentenvereniging aan de door de Duitse bezetter vernederlandste Gentse Universiteit (1916-1918). Het GSC overkoepelde de faculteitskringen en de thematische of wijsgerige clubs. 

7. Aangesloten bij:

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: Aula (1917-1918)