Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV)


1. Naam: Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond

2. Afkorting: KVHV

3. Zie: Vlaamsch Katholieke Gilde, Rodenbach's Vrienden

4. Oprichting: 1919-1920

5. Afschaffing: 1976; heroprichting in 1984 & 1991

6. Inhoud: Vereniging van de katholieke Vlaamse studenten aan de Rijksuniversiteit Gent. De eerste groepering van katholieke studenten aan de RUG, de Vlaamsch Katholieke Gilde werd in oktober 1887 opgericht. Vanaf 1889 werd de naam Rodenbach's Vrienden gehanteerd. Het is deze vereniging die als de voorloper van het KVHV kan worden aangezien. In februari 1911 werd de eerste overkoepelende organisatie van Vlaamsgezinde katholieke universitairen opgericht, nl. het Algemeen Katholiek Vlaamsch Hoogstudentenverbond van België. Rodenbach's Vrienden fungeerde als de Gentse tak van deze vereniging. Tijdens de eerste wereldoorlog werden alle activiteiten gestaakt. Nadien, in 1919 richtte men opnieuw Rodenbach's Vrienden op, maar deze werd al gauw tot KVHV omgedoopt.
In 1976 geraakte het KVHV in het isolement, kwam op de achtergrond en verdween van de universiteit. In 1984 en 1991 werd door een aantal Vlaams-nationalistische studenten twee keer terug overgegaan tot de heroprichting van het KVHV. In 1997 werd het KVHV dan toch erkend door de universiteit en sloot aan bij het Politiek en Filosofisch Konvent.

7. Aangesloten bij: Politiek en Filosofisch Konvent

8. Kleuren:

9. Website: Klik hier voor de website van het KVHV

10. Tijdschrift: Ons Verbond (1945-1976); Ons Verbondje, Mededelingenblad; Tegenstroom; Ons Nieuw Verbond (1984 - ); Ons Verbond (- heden)


De presides van het KVHV:

1924-1925 SOENEN Roger
1925-1926 AMPE Antoine
1928-1929 HOET J.
1929-1930 BOUCHERY Herman
1930-1931 VAN DE STEENE J.
1931-1932 DE PRAETERE Régule

1939-1940

OPDEBEECK Ward
1944-1945 VAN DER VLIET Lode
1945-1946 VANRYCKEGHEM Jef
1946-1947 DE SAGHER Jan
1947-1948 JORISSEN Wim
1948-1949 MOLENAERS Jos
1949-1950 VERMIERT Vic
1950-1951 VAN SUMERE Chris
1951-1952 DE SCHAEPMEESTER José
1952-1953 DE FACQ Eugeen
1952-1953 DE SCHAEPMEESTER Jos>
1953-1954 TINDEMANS Carlos
1954-1955 DEJONGHE Herwig
1954-1955 RUYSSCHAERT Jef
1955-1956 SOETAERT Herman
1956-1957 DEJONGHE Herwig
1957-1958 VAN DEN BOSSCHE Karel
1958-1959 ANTHONIS Francis
1959-1960 DE WILDE Guido
1960-1961 DE CLIPPELE Piet
1961-1962 DAELMAN Dirk
1961-1962 RONDELEZ Guido
1962-1963 DE BOEVER Jan
1963-1964 RENARD Dirk
1964-1965 CARTON Johan
1965-1966 SWILLENS Emiel
1968-1969 VAN BRANTEGEM Vic
1969-1970 DE PAEPE Luc
1970-1971 DE SCHEPPER Dirk
1971-1972 RUTTEN Jan
1972-1973 SEGHERS Freddy
1973-1974 SEGHERS Freddy
1974-1975 SEGHERS Freddy
1975-1976 SEGHERS Freddy
1976-1977 DE CREMER Roger
1984-1985 HUYSMAN Charles
1985-1986 WAEGEBAERT Geert
1985-1986 LIBERT Veronique
1986-1987 DE GEYTER Kathleen
1987-1988 HEEREN Karel
1987-1988 DE SMET Peter
1987-1988 VERCRUYSSE Philippe
1991-1992 PALINCKX Koen
1992-1993 DEJONGHE Peter
1993-1994 DEJONGHE Peter
1994-1995 DEJONGHE Peter
1995-1996 SCHENKEL Jan
1996-1997 SCHENKEL Jan
1997-1998 SCHENKEL Jan
1998-1999 LOGISTE Patrick
1999-2000 LALOO Tom
2000-2001 LALOO Tom
2001-2002 VANDENDRIESSCHE Tom
2002-2003 VANDENDRIESSCHE Tom
2003-2004 VANDENDRIESSCHE Tom
2004-2005 DERUDDER Stijn
2005-2006 MEEUS Bart
2006-2007 DE GEYTER Gilles
2007-2008 VANDENBERGHE Rien
2008-2009 STAELENS Dries
2009-2010 VAERNEWYCK Dries
2010-2011 NAEYAERT Jonas
2011-2012 NAEYAERT Jonas
2012-2013 DE BACKER Jan
2013-2014 DE BACKER Jan
2014-2015 VANTONGERLOO Michiel