Vereniging Oud-Romanisten Universiteit Gent (VORUG)

1. Naam: Vereniging Oud-Romanisten Universiteit Gent

2. Afkorting: VORUG

3. Zie:

4. Oprichting:

5. Afschaffing:

6. Inhoud: Oud-studentenvereniging, verenigt de afgestudeerden in de Romaanse taal- en letterkunde

7. Aangesloten bij:

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: