Vereniging van Oud-Studenten Ekonomie (VOSEKO)

1. Naam: Vereniging van Oud-Studenten Ekonomie

2. Afkorting: VOSEKO

3. Zie:

4. Oprichting: 28 april 1935

5. Afschaffing:

6. Inhoud: Oud-studentenvereniging, verenigt de afgestudeerden van de faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen

7. Aangesloten bij:

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: