Braemtzegel van de UGent

zegel UGentHet Braemtzegel of grootzegel van de Academische Senaat is ontworpen in opdracht van het College der Curatoren en uitgevoerd in 1819. Dit sigillum werd gebruikt door de Academische Senaat, die bestond uit de Academieraad der Ordinarii (professoren), bijeengeroepen en voorgezeten door de Rector Magnificus.

De medailleur Joseph Pierre Braemt (1796-1864), geboren te Gent, was vanaf 1819 graveur aan de Brusselse Munt. Hij maakte stempels voor verschillende Belgische munten met de o.a. de afbeelding van Leopold I en ontwierp talrijke medailles.

Bij de eerstesteenlegging van de Aula (4 augustus 1819) werd een koperen afdruk van het zegel met andere voorwerpen (o.a. het wapenschild) ingemetseld.

Nog steeds wordt dit zegel gebruikt als reliëfzegel voor studentendiploma’s.

Centraal staat het wapenschild. Er zijn wel enkele verschillen ten opzichte van het originele wapen: de kroon is groter en de hertogelijke muts werd toegevoegd. De leeuw draagt een lint met kruis, zoals de leeuw in het wapen van Gent. Minerva wordt vergezeld van oranjetak en olijftak, in plaats van oranjetak en lauriertak (decreet voor goedkeuring van ontwerp van zegel 31 oktober 1817: Annales Academiae Gandavensis, MDCCCXVII – MDCCCXVIII, Gent, 1819, p3). Aan het lint met devies ‘inter utrumque’ werden twee lauriertakken toegevoegd.

Het zegel is ondertekend en gedateerd: Braemt Gand. fecit, 1819

Bibliografie

Van Acker K.G., Het Wapen van de Universiteit van Gent, in De Brug, VIII, 4, Gent, 1964
Despretz A., Academia Gandavensis in nummis, in de reeks Uit het verleden van de RUG, Gent, 1997