Archieven schenken

Het Universiteitsarchief biedt aan studenten, alumni, professoren, onderzoekseenheden de mogelijkheid om  archieven te deponeren. Twee voorwaarden worden vooropgesteld:

  • de stukken dienen steeds betrekking te hebben op de UGent
  • de stukken kunnen ter beschikking gesteld worden voor wetenschappelijk onderzoek en lustrumvieringen

Bij elke schenking wordt een overeenkomst opgemaakt waarin basisgegevens zoals de identificatie van de stukken, de omvang, de bijzondere raadplegings- en reproductievoorwaarden worden vastgelegd. Daarnaast zal ook gepeild worden naar de context rond de geschonken archiefstukken. Archiefstukken zijn immers waardeloos zonder het verhaal erachter. Een verhaal dat u ons kan vertellen!

Wat bewaart het Universiteitsarchief voor u?