Samenstelling auditcomité

Isabelle De Clercq

Advocaat bij de balie te Gent
Lid van de Raad van Bestuur UGent
Voorzitter van het Auditcomité sinds 1 oktober 2018
Isabelle.DeClercq@UGent.be

Mil Kooyman

Gepensioneerd gewestelijk secretaris van het ABVV
Lid van het Auditcomité sinds 25 maart 2011
Voorzitter van het Auditcomité van 25 maart 2011 tot 1 oktober 2014
Mil.Kooyman@UGent.be

Chantal De Pauw

Woordvoerster FOD Economie
Onafhankelijk deskundige
Lid van het Auditcomité sinds 27 mei 2011
Chantal.Depauw@UGent.be

Jan Steverlynck

Gedelegeerd bestuurder Zenito, CIP-KMO, Zenitor vzw
Lid Directiecomité UNIZO
Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur UGent
Lid van het Auditcomité sinds 25 maart 2011
Jan.Steverlynck@UGent.be

Jo De Loor

Diensthoofd dienst Interne Audit UGent
Secretaris van het Auditcomité
Jo.DeLoor@UGent.be

Mario Coppens

Nationaal voorzitter ACLV
Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur Universiteit Gent
Lid van het Auditcomité sinds 1 oktober 2018