UGent-onderzoekers op Campus Brugge

Zelfstandig academisch personeel

Carl Devos

 • Professor Politieke Wetenschappen, Vakgroep Politieke Wetenschappen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Voorzitter van de Vakgroep Politieke Wetenschappen
 • Vertegenwoordiger van de UGent in West-Vlaanderen
 • T 09 264 97 33 (secretariaat Vakgroep Politieke Wetenschappen)
 • T 056 24 12 10 (secretariaat Campus Kortrijk)

Ine Lietaert

Samuel Standaert

Glenn Rayp

 • UNU-CRIS Professorial Fellow
 • Research fellow UNU-CRIS: o.m. actualisering en uitbouw van het RIKS (Regional Integration Knowledge System) en lid van het VN-netwerk over migratie.

De ambitie van het RIKS-platform is het centrale punt te worden in de informatieverzameling en -uitwisseling over regionale-integratieprocessen en de ontbrekende schakel te vormen tussen de verschillende regionale initiatieven om informatie te bieden over regionale integratie en samenwerking.  Het is zowel een centraal instrument voor wetenschappelijk onderzoek over regionale integratie als voor informatieverstrekking aan een breder geïnteresseerd publiek.

 • Coördinator UGent bij UNU-CRIS, vertegenwoordiger UGent in het MOU-comité (UNU, VUB en UGent)
 • Professor internationale economie, vakgroep Algemene Economie, faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • glenn.rayp@ugent.be of grayp@cris.unu.edu
 • T 09 264 34 95 (UGent); 050 47 11 00 (UNU-CRIS)

Ilse Ruyssen

Jan Orbie

 • UNU-CRIS Professorial Fellow
 • Jan Orbie is hoofddocent aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen en directeur van het Centrum voor EU Studies aan de UGent. Zijn onderzoek gaat over het extern beleid van de Europese Unie. Hij geeft les over onder meer Theorie van de Europese Integratie, Extern Beleid van de EU, en Europees handelsbeleid in de Master EU Studies.

Fabienne Bossuyt

 • UNU-CRIS Professorial Fellow
 • Fabienne Bossuyt is als docent verbonden aan het Centrum voor EU-Studies van de vakgroep Politieke Wetenschappen.

Sven Biscop

 • UNU-CRIS Professorial Fellow
 • Sven Biscop is als docent verbonden aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, vakgroep Politieke Wetenschappen. Zijn onderzoeksterrein omhelst vrede en veiligheid.

Marijke D'Haese

 • UNU-CRIS Professorial Fellow
 • Marijke D'Haese is als hoofddocent verbonden aan de Faculteit Bio-Ingenieurwetenschappen, vakgroep Landbouweconomie. Haar onderzoeksterrein omhelst Welvaartseconomie, Landbouweconomie, ontwikkelingseconomie.

Dries Lesage

Thijs Van de Graaf

 • UNU-CRIS Professorial Fellow
 • Thijs Van de Graaf is als hoofddocent verbonden aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, vakgroep Politieke Wetenschappen. Zijn onderzoeksterrein omhelst internationale politiek, internationale instellingen en regimes.
 • Thijs.vandegraaf@ugent.be

Doctoraatsbursalen

Els Bekaert

 • Doctoraatsbursaal, vakgroep Algemene Economie, faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Onderzoek naar mobiliteit als menselijk gezicht van klimaatverandering: analyses van heterogeniteit in klimaatmigratie en beleidskaders. Het onderzoek tracht een beter inzicht te brengen in de gedifferentieerde impact van klimaat op migratiegedrag (zowel intern als internationaal) voor verschillende landen. 
 • Promotor: Prof. Dr. Ilse Ruyssen
 • els.bekaert@ugent.be, ebekaert@cris.unu.edu
 •  T  050 47 11 00 (UNU-CRIS)  

Reinhilde Bouckaert

 • Doctoraatsbursaal, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management
 • Onderzoek naar de gevolgen en de mogelijke opportuniteiten van de energietransitie voor de fossiele brandstof exporterende landen in de Mediterraanse gebieden en het Midden Oosten voor Europa en voor de relatie van Europa met deze regio.
 • Promotor: Prof. Dr. Claire Dupont
 • reinhilde.bouckaert@ugent.be, rbouckaert@cris.unu.edu
 • T 050 47 11 00 (UNU-CRIS)

Alix Debray

 • Doctoraatsbursaal, vakgroep Algemene Economie, faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Onderzoek naar water – en klimaatgerelateerde migratie en conflicten in het Kongobekken. Het onderzoek betracht de causaliteit aan te tonen tussen klimaatwijziging, gewelddadige conflicten en migratie, met bijzondere aandacht voor de rol van vrouwen.
  Het tweede doel van het onderzoek is een beleidsondersteunend kader voor te stellen voor regionale integratie met betrekking tot de rol van zelfbeschikking en de betrokkenheid van gemeenschappen voor inclusief water management.
 • Promotor: Prof. Dr. Ilse Ruyssen
 • Co-promotor: Dr Nidhi Nagabhatla, UNU-INWEH
 • -
 • T +33 6 37 22 80 57 - 050 47 11 00 (UNU-CRIS)

Rossella Marino

 • Doctoraatsbursaal, vakgroep Sociaal Werk and Sociale Pedagogiek, faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
 • Onderzoeksproject over de concrete implicaties van de beleidsdoelstelling van duurzame reintegratie voor migranten in hun land van herkomst, met een bijzondere focus op het politieke aspect van hun reintegratie traject
 • Promotor: Prof. Dr. Ine Lietaert

Alina Penkala

 • Doctoraatsbursaal, vakgroep Sociaal Werk and Sociale Pedagogiek, faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
 • Onderzoek naar de rol van dwang en keuze in de terugkeer migratie processen en hun impact op de reintegratie en de gemeenschapspercepties van de teruggekeerden in hun land van herkomst.
 • Promotor: Prof. Dr. Ine Lietaert
 • -

Diana Potjomkina

 • Doctoraatsbursaal CEUS (Centrum EU Studies), vakgroep Politieke Wetenschappen, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Het GREMLIN Project (GREMLIN: Global and REgional MuLtistakeholder INstitutions) tracht multistakeholderism te analyseren op het vlak van handel en internet bestuur, twee gebieden waarin de betrokkenheid van de burgermaatschappij wijd verspreid is zowel op regionaal alsook op globaal vlak.
 • Promotor: Prof. Dr. Jan Orbie
 • -

Domenico Valenza

 • Doctoraatsbursaal CEUS (Centrum EU Studies), vakgroep Politieke Wetenschappen, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Onderzoek naar de relaties EU-Rusland en hoe hun culturele verhaallijnen en werkwijzen in hun gezamenlijke omgeving zich verhouden
 • Promotor: Prof. Dr. Fabienne Bossuyt
 • -
 • T 050 47 13 00 (UNU-CRIS)

Elke Verhaeghe

 • Doctoraatsbursaal CEUS (Centrum EU Studies), vakgroep Politieke Wetenschappen, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Onderzoek naar het Europees extern bosbeleid in het algemeen en de Vrijwillige Partnerschapsakkoorden (VPA's) in het bijzonder. Onderzoeksinteresses omvatten staat-maatschappijrelaties in de bossector, democratische besluitvorming en participatieprocessen, vormen van verzet door niet-statelijke actoren en onderhandelingspraktijken van de Europese Unie. Het onderzoek is gebaseerd op case-studies in Vietnam en Honduras.
 • Promotor: prof. dr. Jan Orbie
 • co-promotor: prof. dr. Sarah Delputte
 • ,
 • T 09 264 69 50 (UGent); 050 47 11 00 (UNU-CRIS)