Rankings van universiteiten

Rankings zijn een verleidelijke, eenvoudige en soms ook wel spannende methodes om de kwaliteit van hoger-onderwijsinstellingen in kaart te brengen. Op basis van een aantal parameters krijgt elk van de instellingen een score.

De rankingspositie hangt sterk af van de gekozen parameters, het gewicht dat eraan wordt toegekend, de statistische methode voor de verwerking van deze data, en de betrouwbaarheid van de brondata. Door b.v. parameters te wijzigen of een ander gewicht eraan toe te kennen, kan je al snel om het even welke rangschikking onderuit halen. De globale score is echter weinig relevant voor individuele onderzoeks- of onderwijsprestaties, voor speerpunten binnen de instelling of voor relatief kleine universiteiten.

Voor de UGent is een hogere rankingsposities geen doel op zich, maar een resultaat van het kwaliteitsbeleid dat intern wordt gevoerd.

Hoe scoren Belgische universiteiten in internationale rankings?

De Belgische universiteiten scoren op wereldschaal zeer goed. De grootste Belgische instellingen, inclusief de UGent, zijn in wereldrankings steeds in de top-200 van de meer dan 15.000 instellingen voor hoger onderwijs in de wereld terug te vinden. Opvallend is vooral dat de UGent jaar na jaar een sterkere positie inneemt.

Transparante rankings kunnen nuttige informatie verschaffen voor het interne beleid. De scores van de Shanghai rankings b.v. maken het mogelijk om de deelscores voor highly cited authors, publicatie-aantallen, of nobelprijswinnaars afzonderlijk te bekijken. De Leiden ranking kijkt naar publicatie-aantallen en domeinspecifieke impactscores om topuniversiteiten te rangschikken.

Links naar de belangrijkste rankings

Meer informatie

Directie Onderzoeksaangelegenheden - cel Onderzoeksbeleid en Kwaliteitszorg
Annik Leyman