Over Integratie én het Integratiebeleid van de Vlaamse Overheid

Vlaanderen is divers en kleurt door migratie en natuurlijke aangroei steeds meer divers. Deze groeiende diversiteit stelt uitdagingen én opportuniteiten. De recente Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor geeft ons een goed beeld van migratie en de gevolgen er van in Vlaanderen. We stellen vast dat op fundamentele domeinen er een wezenlijke kloof blijft bestaan tussen de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst en personen van Belgische herkomst. Deze herkomstkloof is niet eenvoudig te verklaren maar blijft wel prominent aanwezig. Het verkleinen van deze herkomstkloof, in alle domeinen, is noodzakelijk. De Vlaamse Overheid draagt een verantwoordelijkheid om deze herkomstkloof te verkleinen maar kan dit niet alleen. Individuele burgers, instellingen, bedrijven, verenigingen,.. en ook universiteiten moeten zich aangesproken voelen.

Hoe geeft de Vlaamse Overheid vorm aan het Integratiebeleid? Wat verstaat de Vlaamse Overheid onder het concept ‘Integratie’? Hoe wordt beleid uit verschillende domeinen op elkaar afgestemd, wat kan beter?
Kobe Debosscher schetst in zijn lezing hoe de Vlaamse Overheid vorm geeft aan een beleid dat inspeelt op de situaties en dynamieken die verbonden zijn met de gevolgen van migratie. Met behulp van de recente Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor, brengt hij belangrijke maatschappelijke uitdagingen in kaart. Hij geeft aan hoe de Vlaamse Overheid werkt aan een geïntegreerde aanpak en geeft duiding bij het Horizontaal Integratiebeleidsplan. Voldoende voeding voor dialoog.

Kobe Debosscher (Departement Kanselarij en Bestuur), politicoloog, is geboren in 1987. Na zijn middelbare studies in Roeselare, studeerde hij politieke wetenschappen en criminologie aan de Universiteit van Gent. In 2009 behaalde hij er een Master in de Politieke Wetenschappen met grote onderscheiding, in 2010 een Bachelor in de Criminologische wetenschappen met onderscheiding.
Sinds 2010 werkt Kobe als beleidsondersteuner Integratiebeleid voor de Vlaamse Overheid. Vandaag werkt hij als procescoördinator horizontaal integratiebeleid binnen het Departement Kanselarij en Bestuur, hij is secretaris van de Commissie Integratiebeleid. Vanuit deze functie geeft hij mee vorm aan een gecoördineerd, inclusief Integratiebeleid in Vlaanderen.