Colloquium ‘Diversiteit en justitie. Op weg naar inclusieve justitie’

De Universiteit Gent en de Gentse balie vinden het tijd om het landschap van de rechtsbedeling te overschouwen. Onze samenleving wordt steeds diverser. Er is sprake van een demografische transitie naar een superdiverse samenleving. Dit laat ook het recht en de rechtsbedeling niet onberoerd:

 

 • Zijn justitie en rechtspraak voldoende gevoelig voor diversiteit? Besteedt justitie aandacht aan diversiteit? Hoever staat het met dit inclusief model in justitie en waarvoor zou een “inclusieve justitie” moeten staan ?
 • Hoe is de interactie tussen het publiek, de politiek, de samenleving en justitie inzake het diversiteitsthema?
 • Wat betekent ‘gelijkheid voor de wet’ precies? Moet met alle waarden evenveel rekening worden gehouden, of zijn er ongelijkheden af te vlakken of zelfs te compenseren? Mag de rechter daarover een beleid voeren?
 • Hoe verhouden neutraliteit, diversiteit en pluralisme zich tot elkaar?

Doel van dit gezamenlijk colloquium 2023 is niet alleen om vragen te stellen, maar ook om antwoorden te vinden. Dit met een dialoog tussen advocaten, academici en magistraten, o.a. over de zoektocht naar de identiteit van Justitie in een superdiverse/plurale samenleving.

Een uniek moment om iedereen die antwoorden wil op deze vragen, samen te brengen.

Programma

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30   

Verwelkoming en inleiding: kader en cijfermateriaal

 • Marnix Moerman, stafhouder balie Gent
 • Mieke Van Herreweghe, vice-rector Universiteit Gent
 • Pieter Cannoot, docent UGent
10:10      

De complexiteit van pluraliteit

Christophe Busch, directeur Hannah Arendt Instituut

10:55   

Onze rechtsstaat: eenheid in diversiteit of maatschappelijke splijtzwam? Een pleidooi voor

meer zelfzorg

Yasmine Kherbache, rechter in het Grondwettelijk Hof, vrijwillig wetenschappelijk medewerker

onderzoeksgroep Overheid&Recht (UA)

11:40   Q&A
12:00 Lunch
13:15  

Diversiteit in het Hof van Cassatie en in diens rechtspraak

Geert Jocqué, sectievoorzitter in het Hof van Cassatie, deeltijds hoofddocent KULeuven

13:45

Personen- en familierecht

 • Moderator: Khalid Benhaddou, opdrachthouder Diversiteit UGent
 • Jinske Verhellen, hoofddocent UGent
 • Annie De Ruyck, advocaat balie Gent
 • Katja Jansegers, rechter Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent
 • Emma Verstraete, referendaris Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent
 • Stijn Schotte, consulent Dienst Burgerzaken Stad Gent
14:45       

Strafrecht en strafuitvoering

 • Moderator: Jan De Winter, advocaat balie Gent
 • Charlotte De Kock, postdoctoraal onderzoeker UGent
 • Yasmina El Kaddouri, advocaat balie Gent
 • Paul Bekaert, advocaat balie West-Vlaanderen
 • Daniël Van Den Bossche, afdelingsvoorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
15:45  

Toespraak

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie

16:00  

  Slotbeschouwingen

Marie Claire Foblets, Director Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Duitsland

17:00  

Receptie met persmoment

 

Wanneer

Vrijdag 17 maart 2023 9.30 tot 17.00

Waar

Aula UGent, Zaal Aula, Voldersstraat 2, 9000 Gent

Voor wie

Iedereen binnen en buiten UGent

Deelnameprijs

€ 211,75 euro (incl. btw)

 

De inschrijving omvat:

 • de deelname aan de opleiding
 • de documentatiemap
 • de catering
 • het boek

Voordeelprijs voor advocaat-stagiairs

 • € 121 (incl. btw)

Contactpersonen

Pieter Cannoot (pieter.cannoot@ugent.be) of Charlotte De Cock (charlotte.decock@ugent.be) of de facultaire Diversiteits- en Inclusiecommissie van de faculteiten Rechten en Criminologie (diversiteit.re@ugent.be).