Vorming ‘Genderdimensie als de nieuwe norm binnen Horizon Europe’

Sinds 2010 werd aan de UGent een denktank en klankbord opgericht door en voor vrouwelijke ZAP-leden om vrouwelijke docenten een platform te bieden, te informeren, en te stimuleren expertise en ervaring te delen. Op 6 maart 2023 komen de vrouwelijke professoren opnieuw samen. Het thema van deze namiddag is ‘Gender in Europees onderzoek’. Genderdimensie is immers de nieuwe norm geworden binnen de onderzoeksprogramma’s van Horizon Europe. Onderzoekers moeten voortaan uitleggen hoe hun onderzoeksvoorstel aandacht besteedt aan de genderdimensie in hun onderzoeksinhoud (ook wiskunde!) en in hun onderzoeksteam. Genderexpert Katrien Van der Heyden komt ons vertellen hoe onderzoekers aan beide aspecten vorm kunnen geven.  

Wanneer

Maandag 6 maart 2023 van 15:00 tot 18:00 

Waar

Raadzaal in Campus Ufo - Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent  

Voor wie

Vrouwelijke ZAP-leden van de UGent 

Inschrijven

Ieder vrouwelijk ZAP-lid wordt uitgenodigd via de automatisch gegenereerde mailinglijst ‘WeZAP’. Ontvang je deze uitnodiging binnenkort niet, of liet je je uitschrijven uit deze mailinglist, dan kan je contact opnemen met dr. M. Claire Van de Velde, beleidsmedewerker van de vicerector.  

Contactpersoon

Claire Van de Velde: MarieClaire.VandeVelde@UGent.be